Noorsootöö Läänemaal

Riiklikku ja regionaalset noorsoopoliitikat koordineerib Lääne Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (nõunik noorsootöö ja spordi alal). Lääne Maavalitsus koordineerib noorsootööd ja noortekeskuste tegevust maakonnas ning viib läbi projektikonkursse noortekeskuste töö toetamiseks. Samuti toetab maavalitsus Läänemaa noortekogu tegevust ning noorteinfo töö korraldamist. Nõu saavad noorsootküsimustes omavalitsused, noorteühendused, noortega tegelevad MTÜ-d, noortekeskused ja üksikud noored.

Kohalikes omavalitsustes korraldavad noorsootööd erinevad spetsialistid vastavalt ametijuhendile. Noorsootöötaja ametikoht on loodud vaid ühes omavalitsuses – Ridala vallas. Haapsalu linnas töötab noorsootöö ja spordi spetsialist. Teiste omavalitsuste ametnike ametinimetustes noorsootöö ei kajastu ja on vaid lisakoormuseks. Sellega tegelevad tavaliselt haridusnõunikud ja sotsiaalnõunikud.

Noorsootöö omavalitsustes on väga erinev ja põhiliselt sõltub see tegijatest antud piirkonnas. Aastatega 2006–2008 on paremini toimima hakanud koostöövõrgustik Läänemaa noortega tegelejate vahel, kuid jätkuvalt on madal noorte endi algatus.

Lääne maakonna noorsootöö arengukava  (tegevuskava 2012 ) on Läänemaa arengustrateegiat toetav dokument, mille tulemuseks on maakonna tegevussuunad ja plaanid aastateks 2009–2011 ning noorsootöö visioon aastani 2015. Antud arengukava eesmärk on noorsootööle paremate eelduste loomine ning noorsootöö areng maakonnas.

Vaatamata vähenevale noorte arvule on maakonnas mitmeid tegutsevaid noorteühendusi ja liikumisi. Läänemaal tegutseb 11 noortekeskust. Noorte teavitamise ja nõustamisega tegeleb Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus.
Välja on töötatud Läänemaa laste ja noorte teavitamise ja nõustamise arengusuunad. Läänemaa Noortekogu arengukava saab valmis 2009. aasta lõpuks ja näeb tegevusi noorte osaluse valdkonnas ette aastatel 2010 - 2012.

Maakondlik alaealiste komisjon korraldab igal aastal projektikonkursi kuriteoennetuslike projektide rahastamiseks. Haapsalu politseijaoskond korraldab mitmesugust alaealistele suunatud preventatiivset tööd. Omavalitsused korraldavad noorte töökasvatust ja rahvusvaheline noorsootöö toimib ka põhiliselt omavalitsuste tasandil.

Läänemaa Noortekogu on kujunemas maakonna noorteorganisatsioonide "katuseks". Läänemaa noorsootöö valdkonna kohta saab infot ja uudiseid lugeda Läänemaa Noorteportaalist. Loe ka noortelehte Oma Rada!
Noorsootöö teemakoja tegemistest on koostatud ülevaated.

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
Tel 472 5647
E-post Ulle.Lass[at]lmv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele