Läänemaa ettevõtjad esitasid Leader meetmesse projektitaotlusi kogumahus 3,17 miljonit eurot

Sisestatud: 22.02.2017

Möödunud nädalal lõppes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine Läänemaal. Eraldi alameetmed on suunatud piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamisele ning ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamisele.


Ettevõtjad esitasid meetmesse kokku 57 projektitaotlust kogumahus 3,17 miljonit eurot, millest toetust taodeldi  2,05 miljoni euro ulatuses. 22 projekti mahus 1,05 miljonit eurot esitati meetmesse 1.1. ja 35 projekti mahus 2,12 miljonit eurot meetmesse 1.2.  Esitatud taotluste maht ületas 3,48 korda toetuseks ettenähtud vahenditite eelarvet.

„Esitatud projektide arv 57 on hea tulemus,“ kommenteeris taotlusvooru Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu. „Projekte on esitanud nii juba varem toetust saanud ettevõtjad, kui ka uued taotlejad. Uute puhul on huvitav, et mitmed neist on Läänemaal tegevust alustanud ettevõtjad, kes näevad siin võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks. Samas vajavad tuge ka pikka aega tegutsenud ettevõtted, kellel on vajadus suurendada tegevusvõimekust ning selleks soovitakse soetada uusi seadmeid või tehnikat.“

Kodukant Läänemaa bürool on aega taotluste menetlemiseks 20 tööpäeva ning seejärel algab taotluste hindamine hindamiskomisjoni poolt. Hindamiskomisjon plaanib tutvuda suuremate investeeringuobjektidega ning annab kõigile projekti esitanutele võimaluse projekti lühitutvustuseks hindamiskomisjonis. 

Järgmine Leader taotlusvoor on avatud 3.-17. aprillil ning see on suunatud MTÜ-dele, kohalikele omavalitsustele ja seltsingutele. Projektitaotlusi võetakse vastu kahte alameetmesse, mille eesmärgiks on piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine.  Taotlusvooru infopäev on planeeritud toimuma 14.märtsil, vastav info koos toimumiskohaga edastatakse peagi. Kogukonna- ja suurprojektide esitamise peab kinnitama KKLM üldkoosolek, mis toimub 22. märtsil. Selleks, et üldkoosolek saaks projektid kinnitada, tuleb projektitaotlused esitada KKLM büroosse hiljemalt 15.märtsil. 

Rohkem infot Kodukant Läänemaa Leader taotlusvoorude kohta on avaldatud veebilehel www.kklm.ee. Avanevatesse meetmetesse taotluste esitamist nõustavad KKLM büroo ja Läänemaa Arenduskeskus. Juba esitatud projektide menetlemise osas vastavad küsimustele KKLM tegevtöötajad.

Lisainfo ja küsimused:
Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel +372 5817 0479
Kaja.karlson@kklm.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele