Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlikku toetusvooru saab taotlusi esitada 2.maini

Sisestatud: 24.03.2017

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. maiks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele maavalitsusele.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid, 2017. aasta vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele