Läänemaa aasta õpetaja on Lii Habak

Sisestatud: 04.10.2017

Täna Altmõisas toimunud õpetajate tänuüritusel kuulutati Läänemaa aasta õpetajaks Haapsalu linna algkooli õpetaja Lii Habak. Lii Habak sai ka aasta klassiõpetaja tiitli. Lisaks anti välja veel 9 laureaaditiitlit ning tänati haridusasutustes tööd alustanud noori.

Aasta õpetaja Lii Habaku puhul toodi esile, et tema tundides on kõik, ka õpetaja ise, aktiivsed õppijad. Tunnid on huvitavad ja kaasahaaravad ning laste õpitulemused väga head. Oma töös rakendab ta aktiivõppemeetodeid ning kasutab digivahendeid. Ta innustab ja motiveerib oma õpilasi osalema nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkurssidel.

Maakonna aastate õpetajateks said Viive Õismaa Lihula lasteaiast ja Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi direktor Vladimir Padama. Lisaks anti välja aasta lasteaiaõpetaja, põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja, klassijuhataja, kutseõppe, huvihariduse õpetaja ja õppeasutuse juhi tiitlid.

Läänemaa haridusasutuste aasta teoks nimetati Haapsalu linna algkooli playback, kus suurepärase tulemuse tagas laste, õpetajate, lapsevanemate ja kogukonna koostöö.

Sel õppeaastal alustasid maakonna koolides tööd kolm noort. Johanna Raudkivi asus Oru kooli tööle eripedagoogina, Kristiina Taits Nõva ja Risti koolide bioloogiaõpetajana ning Kaarel Padu Lihula ja Martna koolide töö- ja tehnoloogiaõpetajana.

Läänemaa hariduselu laureaadid ja nominendid 2017

Aastate õpetajad

Viive Õismaa

Lihula lasteaed

Vladimir Padama

Haapsalu täiskasvanute gümnaasium

Aasta lasteaiaõpetaja

Moonika Nerman

Uuemõisa lasteaed-algkool

Nominendid

Marilii Saar

Lasteaed Tõruke

Juta Vaino

Lasteaed Pääsupesa

Merily Loderaud

Lasteaed Tõruke

Aasta klassiõpetaja

Lii Habak

Haapsalu linna algkool

Nominendid

Anne Kruus

Lihula gümnaasium

Riina Leidsalu

Kullamaa keskkool

Sirje Sinitskaja

Uuemõisa lasteaed-algkool

Aasta põhikooli aineõpetaja

Kairi Mustjatse

Martna põhikool

Nominendid

Liina Vaimla

Lihula gümnaasium

Anne Vaarpuu

Haapsalu linna algkool

Kaja Engman

Haapsalu põhikool

Renno Silde

Oru kool

Sirli Niilo

Ridala põhikool

Tea Kesa

Ridala põhikool

Ulrika Tülp

Risti põhikool

Heli Mäe

Kullamaa keskkool

Marina Laurits

Risti põhikool

Anu Peetris

Palivere põhikool

Kaja Ladva

Uuemõisa lasteaed-algkool

Aasta gümnaasiumi aineõpetaja

Leelo Paju

Läänemaa ühisgümnaasium

Nominendid

Viire Hints

Läänemaa ühisgümnaasium

Pille Nool

Kullamaa keskkool

Heli Raavel

Lihula gümnaasium

Aasta klassijuhataja

Evelin Nappus

Haapsalu linna algkool

Nominendid

Meelis Välis

Kullamaa keskkool

Eneken Viitmaa

Oru kool

Aasta kutseõppe õpetaja

Aare Mehiste

Haapsalu kutsehariduskeskus

Aasta huvihariduse õpetaja

Kaja Ladva

Haapsalu spordikool

Aasta õppeasutuse juht

Riima Velbre

Lasteaed Tareke

Nominent

Andres Kampmann

Oru kool

Haridusasutuse aasta tegu

Playback

Haapsalu linna algkool

Nominendid

Üldoskuste nädal

Läänemaa ühisgümnaasium

Keelte paabel

Haapsalu põhikool

Läänemaa põhikoolide õpilasesinduste koolituspäev

Oru kool

2017-2018 alustanud noored

Johanna Raudkivi

Oru kool

Kristiina Taits

Nõva kool ja Risti põhikool

Kaarel Padu

Lihula gümnaasium ja Martna põhikool

Kõikidele laureaatidele valmistas meened Läänemaa keraamik Margit Mald.

Läänemaa aasta õpetaja tänuüritust korraldavad Lääne maavalitsus, Läänemaa omavalitsuste liit ja Läänemaa haridustöötajate liit.

Info:
Anneli Vaarpuu
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja
472 5640
anneli.vaarpuu@laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele