Täiskasvanud õppija nädal algas tunnustamistega

Sisestatud: 20.10.2017

Kolmapäeval, 18. oktoobril tunnustati Iloni Imedemaal Läänemaa silmapaistvamaid täiskasvanud õppijaid ning anti välja maakonna aasta õppija, koolitaja, raamatukogu ja koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitlid ning eripreemia maakonna õppivale perele. See oli ilus algus täiskasvanud õppija nädalale, mille üle-eestiline avapauk antakse 19. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Selleaastane TÕNi üleskutse on „Õppimine seob põlvkondi".

Lääne maakonna aasta õppija tiitel omistati Toomas Petersonile Noarootsi vallast. Toomas on viie aasta jooksul omandanud 3 eriala: puit- ja kiviehitiste restauraator, potsepp-sell ja kivitöö. Oma õppetöös on olnud ta järjepidev ja edukas. Toomas hindab kõrgelt Eestis pakutava kutsehariduse taset ja arvab, et on veel mitmeid erialasid, mida omandada.

 

 

 

 

Maakonna aasta koolitaja tiitli sai Stéphane Clavel, kel on muljetavaldav koolitajakogemus Prantsuse mereväest, kaitseministeeriumist ning tööst vabatahtlikuna heategevusorganisatsioonides. Stéphane on olnud prantsusekeele õpetaja Haapsalu põhikoolis, Läänemaa ühisgümnaasiumis, lasteaias Tareke ning teinud koostööd Innovatsioonikeskusega. Lisaks sellele on ta ka tõlkija ning hetkel tegeleb prantsuse–eesti–prantsuse seletava sõnaraamatu koostamisega.

Maakonna aasta raamatukoguks valiti Taebla raamatukogu. Ruth Randoja ettevõtmisel on esitatud mitmeid huvitavaid projekte ning neid ka ellu viidud. Mälutreeningud, kohtumisõhtud, erinevad kursused jms on toimunud nii Taebla raamatukogus kui ka harukogudes.

 

 

 

 

 

 

 

Aasta koolitussõbralikuma organisatsioon tiitli sai Eesti Töötukassa. Organisatsioon on loonud süsteemi uue töötaja väljaõppeks ja juhendamiseks, samuti luuakse uuele inimesele kohanemiskava. Korraldatakse sisekoolitusi, meeskonnakoolitusi, tunnustatakse tublimaid. Igati soodustatakse töötajate osalemist tasemeõppes ja ametialastel koolitustel.

Sel aastal anti välja ka maakondlik eripreemia „Maakonna õppiv pere", mille sai perekond Erkmann. Erkmannide peres lõpetasid kõik neli täiskasvanud liiget sel aastal mõne haridustaseme õpingu. Peretütar Britta lõpetas Läänemaa ühisgümnaasiumi, perepoeg Bosse lõpetas TTÜ bakalaureuse logistikuna, pereema Kristi Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistri cum laude ning pereisa Egon TÜ bakalaureuse maalikunstis.

 

 

 

 

 

 


TÕN on üle-eestiline täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav üritus, mille ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul. 2017. aasta on nimetatud oskuste aastaks ning selle eesmärk on julgustada noori senisest enam langetama valikuid praktilisi oskusi pakkuvate erialade kasuks, samuti innustada täiskasvanuid oma oskusi täiendama ning uusi omandama. Vanem põlvkond saab noortele edasi anda kultuuritraditsioone, praktilisi käsitööoskusi ning noorem põlvkond saab õpetada vanematele igapäevaelu korraldamist kergendavaid digioskusi. Üksteisele õpetamine lähendab põlvkondi ja üksteiselt õppimine rikastab kõiki osalisi.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele