Avaneb kalanduspiirkonna kohaliku arengu taotlusvoor

Sisestatud: 04.12.2017

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2018 aasta taotlusvooru

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 135 294 eurot.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 148 623 eurot.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 122 103 eurot.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 54 087 eurot.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 48 404 eurot.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 5.-9. veebruar 2018.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 - 16.00.

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 9.veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 9.veebruari kella 19.00.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

Täpsem info taotlemise tingimuste kohta www.lrs.ee

Info:
Margus Medell
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts tegevjuht
528 6024 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele