Daylight

Alustavale ettevõtjale

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

 +372 510 5141

Pakume alustavale ettevõtjale TASUTA nõustamist järgmistes küsimustes:

 • Ettevõtte alustamine. Sobivaima ettevõtlusvormi valik;
 • Ettevõtte elektrooniline asutamise nõustamine;
 • Äriidee hindamine;
 • Äriplaani ja finantsprognooside koostamise nõustamine;
 • Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine;
 • Maksud ja aruandlus ettevõttes;
 • Turundus ja müük ettevõttes;
 • Ettevõtte juhtimise alane nõustamine;
 • Personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine;
 • Abi koostööpartnerite leidmisel.

Muud teenused:

 • Koolituste ja teabepäevade korraldamine
 • Konsultantide võrgustiku vahendamine
 • Mentorlus