Maakonna arengustrateegia

  • Esileht
  • Maakonna arengustrateegia

VALDKONNA ASJATUNDJA

Tanel Tiisler

+372 5340 4783

Maakonna arengustrateegia

2019.a. jaanuaris võtsid Läänemaa omavalitsuste volikogud vastu Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ tekstidokumendi:
23.01.2018 – Lääne-Nigula vald;
25.01.2018 – Haapsalu linn;
28.01.2018 – Vormsi vald.

Maakonna arengustrateegia koostamist koordineeris SA Läänemaa ning selle loomine toimus koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Arengustrateegia dokument
Seletuskiri volikogude määruste juurde
Arengustrateegiat menetlenud KOV komisjonide ja osavallakogude protokollid, laekunud ettepanekud ja nende menetlemise koosoleku protokoll (koondfailina)

Arengustrateegia tegevuskava

Maakonna arengustrateegia elluviimine toimub vähemalt 4-aastaseks perioodiks koostatud arengustrateegia tegevuskava alusel. Selle koostamine toimub 3 kuu jooksul peale arengustrateegia kinnitamist.

Infot tegevuskava koostamise avalike koosolekute kohta leiab siit.

Tegevuskava tööversioon reaalajas