Daylight

Alustavale ühendusele

VALDKONNA ASJATUNDJA

TANEL TIISLER

+372 5340 4783

UUE ÜHENDUSE LOOMINE

Kui otsustate asutada uue ühenduse, on teil valida kolme liiki tegutsemisvormi vahel

  • mittetulundusühing (MTÜ),
  • sihtasutus (SA)
  • või seltsing.

Mittetulundusühing on isikute vaba ühendus, mille eesmärk ei ole kasumi taotlemine

Sihtasutus on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks ning sellel ei ole liikmeid

Seltsingus  tegutsevad seltsinglased ühise eesmärgi saavutamise nimel, eelkõige võrdselt panustades, kui erinevalt mittetulundusühingust või sihtasutusest ei ole seltsing juriidiline isik

Tulu võivad teenida kõik kolm, kuid erinevalt äriühingutest ei või mittetulundusühendused kasumit liikmete vahel jaotada, vaid peavad kasutama seda põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

MTÜ-s teevad olulisi otsuseid liikmed ehk üldkoosolek, sihtasutusel nõukogu ja asutajad, kui viimastele on voli antud. Seltsingut, mis ei ole juriidiline isik, juhivad seltsinglased omavaheliste kokkulepete kohaselt.

Edasised sammud asutamisel:

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust või soovid abi ühenduse asutamisel tule nõustamisele.