Uudised

Avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Category: Määratlemata

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine.

Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides ning piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile kop@laanemaa.ee hiljemalt 1.aprillil kell 16.30

Programmi tingimused ja taotlusvormid asuvad SIIN

Lisainfo: Tiina Ojamäe tiina.ojamae@laanemaa.ee