Daylight

Uudised

  • Esileht
  • Uudised
  • Avanevad rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete taotlusvoorud

Avanevad rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete taotlusvoorud

Category: Määratlemata

Rahvakultuuri Keskus annab teada,  13. veebruaril avanesid rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete erinevad taotlusvoorud folkloorifestivalide, kultuuriruumide ja regionaalse kultuuritegevuse toetuseks. Kokku avatakse üheksa vooru, mille kogueelarveks on 722 794 eurot. 

Taotluste laekumise tähtaeg on 14.03.2019. 

Selle aasta erinevuseks on asjaolu, et kõik taotlused tuleb sisestada läbi e-keskkonna (Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemi). 

Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru toimumise kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid ei või olla pikem kui taotlusvooru toimumise kalendriaasta 31. detsember. 

Korrektse ja tuumaka projekti kirjutamiseks tuleks kindlast eelnevalt tutvuda meetme raamdokumendiga, millest kavatsetakse toetust taotleda. 

„Läbi tuleks lugeda kõik toetuse taotlemisega seonduvad lisamaterjalid ning veenduda, et taotluse sisu vastab meetme eesmärkidega ning tegevused, millele toetust taotlete, on kooskõlas meetme põhimõtetega,“ rõhutas Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister. 

Toetusmeetmete ülesanne on aidata kaasa erinevate kultuuriprogrammide rakendamise kaudu rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ning arendamisele. Taotlusi saab esitada folkloorifestivalide, Mulgimaa pärimuskultuuri, Setomaa pärimuskultuuri, Vana-Võromaa pärimuskultuuri, Kihnu Kultuuriruumi, Saarte pärimuskultuuri, Peipsiveere pärimuskultuuri ja  Virumaa pärimuskultuuri. Samuti oodatakse taotlusi regionaalse kultuuritegevuse toetuseks. 

Taotlusvoorude eelarved on: 

Setomaa pärimuskultuur                             141 820 eurot
Folkloorifestivalid                                           26 830 eurot
Kihnu Kultuuriruum                                       104 793 eurot
Saarte pärimuskultuur                                  76 156 eurot
Peipsiveere pärimuskultuur                       46 657 eurot
Mulgimaa pärimuskultuur                           111 263 eurot
Vana-Võromaa pärimuskultuur                81 343 eurot
Virumaa pärimuskultuur                              67 020 eurot
Regionaalne kultuuritegevus I voor         66 912 eurot 

Täpsem info Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete lehel.

Rahvakultuuri keskuse poolt hallatavate toetusmeetmete Läänemaa infopäev  toimub 27.veebruaril kell 10.30 Haapsalu RKAS büroohoone saalis, Lahe tn 8 (endine maavalitsus).

Osalemisest palun teatada 22. veebruariks marju.viitmaa@rahvakultuur.ee