Daylight

Ettevõtjate infohommikud 2018

  • Esileht
  • Ettevõtjate infohommikud 2018

VALDKONNA ASJATUNDJA

EGE TATARMÄE

+372 5557 4773

Kutsume ettevõtjate infohommikutele

Ettevõtjatele huvipakkuvatel teemadel infohommikuid toimuvad ka sellel aastal!

25.09 ettevõtjate infohommikul oli külas Marko Saag, juttu tuli maksude optimeerimisest.
25.10 ettevõtjate infohommikule tuli läbirääkimistest kõnelema Jaanus Kangur.
8.11 ettevõtjate infohommikul saab Aule Kindsigo käest kuulda maksumuudatustest, mis 2018. aasta teisest poolest ja 2019. aastast jõustuvad.
27.11 ettevõtjate infohommikul räägib Anto Liivat, kuidas tõsta ettevõtte konkurentsivõimet.
12.12 ettevõtjate infohommikul annab Maret Güldenkoh ülevaate andmeesitusest tulenevatest kohustustest.

12.12 kell 10–12 Fra Mare (Ranna tee 2, Haapsalu 90403) Panoraamsaalis toimuvale ettevõtjate infohommikule tuleb Maret Güldenkoh selgitama andmeesitusest tulenevaid kohustusi. Infohommikul saab muu hulgas teavet järgmiste andmete esitamise kohustuste kohta:

  • tegeliku kasusaaja andmete esitamine äriregistrisse;
  • informatsiooni esitamine majandusaasta aruandes;
  • töötaja töökoha ja ametinimetuse lisamine töötajate registrisse;
  • töötajate lähetamise registreerimine Soomes.

Kogenud koolitaja Maret Güldenkoh on ettevõtlus- ja majandusainete (finants ja maksundus) õppejõud Sisekaitseakadeemias. Tal on ettevõtlustegevuse ja finants- ning maksuarvestuse kogemus alates 1991. aastast. Maret on töötanud nii era- kui avalikus sektoris.

Infohommikul osalemine on TASUTA! Kohtade arv on piiratud. Koolitusele saab registreerida kuni 10. detsembrini SIIN. Küsimuste korral palun kirjutage meiliaadressile ege.tatarmae@laanemaa.ee.

—————————————————————————————————————————————————————

27. novembril kell 10–11.30 toimus ettevõtjate infohommik Promenaadi hotelli seminariruumis (Sadama 22, Haapsalu). Infohommikule tuli Anto Liivat rääkima, kuidas tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Inimeste eluiga üha pikeneb, samas kui toodete elutsüklid aina lühenevad. Seetõttu muutub järjest olulisemaks mitte pelgalt õige tegevusvaldkonna valik, vaid eestvedamise kvaliteet, sest omavahel ei konkureeri mitte niivõrd ettevõtted või nende poolt pakutavad tooted ja teenused, vaid eelkõige inimesed ja meeskonnad. Anto keskendus oma ettekandes sellele, kuidas tulla toime määramatusega ning luua töökeskkond, kus seatakse ja saavutatakse kõrgeid eesmärke.

Anto Liivat on Estonian Business Schooli (EBS) juhtimise õppetooli lektor ja juhtimistreener (executive coach). Tal on enam kui 15 aasta pikkune töökogemus koolitaja ja -konsultandina ning tema klientide hulgas on paljud ettevõtted, riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja kolmanda sektori organisatsioonid. Anto juhib Kuku raadios majandussaadet „Buum” ning räägib ühiskonnaelus kaasa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu ja Tallinna Linnavolikogu liikmena. Anto huvialadeks on filosoofia, sport ja teater. Ta on üks Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistluste korraldajaid, The Fund for American Studies ja Eesti Õpilasesinduste ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu vilistlaskogude liige.

—————————————————————————————————————————————————————

8. novembril kell 10–12 toimus ettevõtjate infohommik Haapsalu kultuurimaja Randlase saalis (Posti 3, Haapsalu). Kogenud koolitaja Aule Kindsigo tuli kõnelema 2018. aasta teisest poolest ja 2019. aastast jõustuvatest maksumuudatustest. Infohommikul sai ülevaate tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatustest.

Aule Kindsigo on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis eri ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhatajana ning Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana. Aule Kindsigo on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Väärtuslike kogemustega koolitaja on spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele, kuid talle ei ole võõrad ka rahvusvahelise maksustamise teemad. Aule Kindsigo on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel, samuti töötas ta aastatel 2009–2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus tudengid valisid ta 2012/2013 õppeaastal parimaks erialaõppejõuks.

—————————————————————————————————————————————————————

25. oktoobril kell 10–12 toimus infohommik Iloni Imedemaa kinosaalis (Kooli 5, Haapsalu). Infohommikule oli kutsutud rääkima meil kõigil aeg-ajalt vaja minevast kasulikust teemast – läbirääkimistest – tippkoolitaja Jaanus Kangur.

Üha enam saab nii töö kui eraelu õnnestumisel määravaks võimekus saavutada kokkuleppeid. Maailm on muutunud lõputuks suhete võrgustikuks ning selles edu saavutamise peamine komponent on oskus pidada läbirääkimisi.

Infohommikul anti vastus järgmistele küsimustele:

  • Millised on läbirääkimiste peamised edutegurid? Räägiti soovitud mõjust ja õigesti valitud mõju saavutamise vahenditest;
  • Millised on soovitud mõju saavutamise “adressaadid”? Räägiti suhtlemise teadvustatud ja teadvustamata elementidest, mis mõjutavad läbirääkimiste õnnestumist;
  • Kuidas valida läbirääkimisteks sobiv strateegia? Räägiti võimalikest strateegiatest ja nende elluviimisest.

2003. aastast koolitajana töötanud kultuuride uuringute doktorandi Jaanus Kanguri peamised koolitusteemad on seotud suhtlemise ja koostöö valdkondadega. Ta on koolitanud tippjuhte, tipp-poliitikuid, ametnikke, tuntud tele- ning meediastaare jne. Jaanus Kangur on alati saanud positiivset tagasisidet ning enamus osalejaid soovib ikka ja uuesti tema koolitustele minna.

Jaanus Kanguri jaoks on äärmiselt oluline, et koolitustel sünniks positiivne sünergia tema ja osalejate vahel ning kõige enam valmistab talle rõõmu teadmine, kui keegi on saanud koolituselt enda jaoks midagi reaalselt kasulikku.

—————————————————————————————————————————————————————

25. septembril kell 10–12 toimus infohommik kultuurimaja rõdusaalis (Posti 3, Haapsalu). Infohommikule oli kutsutud rääkima äärmiselt huvitavast teemast – maksude optimeerimisest – oma ala tõeline asjatundja Marko Saag.

Kuigi ettevõtjad üritavad üldreeglina võimalikult vähe makse maksta, jäetakse praktikas siiski sageli mitmed maksuvabastused kasutamata. Ettekande käigus annab Marko Saag ülevaate, milliseid maksuvabastusi Eesti maksusüsteem pakub, kuidas neid kasutada ning mis on erinevus lubatud maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidumise vahel. Teemadena käsitleb Marko Saag maksuvaba tulu, autosid, firmaüritusi, koolitusi, kasumi jaotamist, omakapitalist tehtavaid väljamakseid, vara võõrandamist jne.

Marko Saag on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 15 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel. Marko Saag on raamatute “Siirdehinnad Eestis” autor ning “Erisoodustused” kaasautor. Rohkem infot leiad koolitaja kohta siit: http://attela.ee/et/meeskond/marko-saag.

Ootamatult suure osalushuvi tõttu tulime ettevõtjatele vastu ja muutsime infohommiku toimumiskohta. Ilon Imedemaa kinosaali asemel toimus infohommik Haapsalu kultuurimaja rõdusaalis!