Daylight

Ettevõtjate infohommikud 2019

 • Esileht
 • Ettevõtjate infohommikud 2019

VALDKONNA ASJATUNDJA

EGE TATARMÄE

+372 5557 4773

Kutsume ettevõtjate infohommikutele

25. novembril kell 10–14 toimub maksuteemaline ettevõtjate infohommik Sihtasutus Läänemaa seminariruumis (Karja 27, Haapsalu). Seekord koosneb infohommik kahest osast, kell 10–12 räägib maksudest juhtiv maksunõustaja Tõnis Jakob ning 12.30–14 kõneleb Maksu- ja Tolliameti maksuauditi üksuse juht Airi Lepassar tüüpvigadest maksuarvestuses, mida maksuhaldur kindlasti märkab.

Täpsemalt koolitusel käsitletavast:

Juhtiv maksunõustaja ja OÜ Marisett juhataja Tõnis Jakob käsitleb selliseid teemasid, nagu:

1) kigituste tegemine ja annetused, mis käib maksu alla ja mis on maksuvaba;
2) maksumuudatused 2020 (nõudmiseni varu, aheltehingud, dividendid, lahkumismaks, hübriidsed ebakõlad);
3) sõiduautode ja kaubikutega seotud maksuprobleemid;
4) uus kohtupraktika kinnisvara käibemaksuga maksustamisel;
5) dividendide uus maksukäsitlus.

Maksu- ja Tolliameti maksuauditi üksuse juht Airi Lepassar räägib teemal „Tüüpvead maksuarvestuses, mida maksuhaldur kindlasti märkabˮ. Ta räägib oma ettekandes vigadest, mida nad tööjõu- ja käibemaksuga seotud kontrollides sagedamini näevad, milliseid andmeid analüüsivad ja kuidas hindavad maksukäitumise riske ning kontrollivajadust. Lisaks annab ta nõu, kuidas saab igaüks oma maksuasjad korras hoida.

Airi Lepassar on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaubandusökonoomika eriala ja pärast lõpetamist töötanud lühikest aega eraettevõttes hulgimüügi ostujuhina. Alates 1993. aastast, seega üle 25 aasta on ta töötanud maksuametis, juhtides meeskonda, kes tegeleb maksukontrollide ning nõustamiste läbiviimisega. Seega teab ta nii mõndagi maksuarvestuse vigadest, riskidest, mis viitavad vigadele ja maksumenetlusest läbi aegade. Ta on läbi viinud erinevaid maksualaseid koolitusi nii ameti sees kui ka ettevõtjatele väljaspool ametit.

Tõnis Jakob on enne Marisett OÜsse tööle asumist töötanud Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982–1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990–1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994–2010) ning KPMGs juhtiva maksukonsultandina (2010–2011). Tõnis on töötanud vandeaudiitorina. Ta on pikaajalise kogemusega audiitor ja maksukoolitaja ning olnud 1994–2008. aastatel Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Laialdane kogemus nii Eestisiseses kui rahvusvahelises maksunõustamises; maksude planeerimisel erinevate tehingute osas; maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis, samuti kogemused äriühingute ühinemise, likvideerimise, ümberkujundamise, äritegevuse müügi ning tegevuse ümberstruktureerimine valdkonnas. Tõnis on olnud lektor paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel koolitustel ning olnud ülikoolides maksustamise õppejõud.

Infohommikul osalemine on TASUTA! Koolitusele saab registreerida kuni 22. novembrini SIINHuvi korral registreeri kiiresti, kohtade arv on piiratud! Küsimuste korral kirjutage ege.tatarmae@laanemaa.ee.

————————————————————————————————————————————————————————–

Mis on disainmõtlemine ja mis kasu sellest võiks olla ettevõtjale? Nendele küsimustele saab vastuse 29. oktoobril kell 11–14.15 toimuval ettevõtjate infohommikul, kuhu Rasmus Pedanik tuleb kõnelema ettevõtjatele ääretult kasulikust teemast – disainmõtlemisest. Infohommik toimub Fra Mare (Ranna tee 2, Haapsalu 90403) Panoraamsaalis.

Et aimu saada, millega koolitusel tegu, võib üldiselt kirjutada, et disainmõtlemine on mõtteviis ja innovatsiooniprotsess, mille sisuks on uurimine, kiire eksperimenteerimine ja õppimine.

Disainmõtlemise eesmärk on lahendused olemasolevatele probleemidele või uute toodete, teenuste ja süsteemide loomine. Disainmõtlemise kiirkursus annab nii teoreetilise ülevaate kui praktilise kogemuse disainmõtlemisest.

Koolituse läbiviija Rasmus Pedanik on disainmõtlemise ekspert ja treener. Rasmusel on viie aastane kogemus disainmõtlemise rakendamisest olles juhtinud ja ellu viinud üle 120 disainmõtlemise põhise töötoa, kus kokku on disainitud üle 50-ne erineva teenuse.

Rasmus on Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutaja ja juht. Lisaks uurib Rasmus Tartu Ülikoolis doktorantuuris, kuidas erinevad meeskonnad organisatsioonides probleeme lahendavad. Rasmus on täindand ennast disainmõtlemise ja probleemilahendamise metoodikaid õppides nii Aalto kui Gardifi ülikoolis, lisaks läbinud disainmõtlemise kurseid nii Amsterdamis kui Londonis. Rasmus on ka väikeettevõtja ja partner Muhu pagarites.

Infohommikul osalemine on TASUTA! Koolitusele saab registreerida kuni 25. oktoobrini SIIN. Kohtade arv on piiratud! Küsimuste korral kirjutage ege.tatarmae@laanemaa.ee.

————————————————————————————————————————————————————————–

16.09 kell 11–14.15 toimus Fra Mare (Ranna tee 2, Haapsalu 90403) Panoraamsaalis ettevõtjate infohommik, kuhu tuli Andres Kuusik kõnelema sellest, kuidas neuroturundust oma äri kasuks tööle panna.

Infohommikul sai teada, mis paneb inimesi teatud teenuseid või tooteid eelistama ja ostma ning kuidas seda teadmist tootearenduses ja turunduskommunikatsioonis reaalselt ära kasutada.

Andres Kuusik on Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja. Ta on 15 aastat töötanud erasektoris erinevatel turundusega seotud ametikohtadel alates spetsialistist kuni turundusjuhini välja. Viimase 10 aasta jooksul on ta konsulteerinud ja koolitanud paljusid ettevõtteid peamiselt turunduse strateegilise juhtimise ja tarbijakäitumise teemadel. „Need ajad, kus turundust juhiti kõhutunde baasil, hakkavad pöördumatult mööda saama. Analüütika roll suureneb iga päevaga.”

————————————————————————————————————————————————————————–

27. mail kell 10.30–12.30 toimus ettevõtjate infohommik Rannarootsi muuseumis (Sadama 31/32, 90502 Haapsalu). Infohommikul räägiti ettevõtjatele saabuvast turismihooajast.

Infohommikul käsitleti järgmisi teemasid:

10.30-10.45 Rannarootsi muuseumi tervitus ja tutvustus – Ülo Kalm
10.45-11.00 Mida peaks teadma enne hooaega? – Annika Mändla
11.00-11.15 Haapsalu sündmused 2019 – Gülnar Murumägi
11.15-11.25 Tšaikovski festivali tutvustus – Tuuli Metsoja
11.25-11.40 SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumi uudised – Hele Otti
11.40-11.55 Haapsalu linna praktiline info – kuidas oleme hooajaks valmis
11.55-12.00 Ideid vaba aja veetmiseks – Kertu Kaljuveer
12.00-12.05 Ehe ja Ehtne OÜ uudised – Helbe Ruben
12.05-12.20 Videoturundus ja kuidas jõuda oma uudistega meediasse – Ivar Soopan
12.20-12.25 LaheStuudio – Imbi Eesmets
12.25-12.30 Porikuu festival – Elisabet Mast

————————————————————————————————————————————————————————–

3. aprillil kell 10–12 toimus ettevõtjate infohommik Soffa restoranis (Posti 1, 90502 Haapsalu). Infohommikul rääkis Elar Killumets paindlikust strateegiast, ehk mida teevad need tavalised ettevõtted teisiti, kes suudavad viie aastaga oma väärtust kolmekordistada.

Infohommikul vaadati suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajaliku iseenda parima praktika loomist läbi kolme märksõna: paindlik strateegia, kontroll ja fookus. Paindliku strateegia meetodi tuumaks on absoluutselt iga töötaja – juhtkonnast eesliinini – kaasamine aruteludesse, kuidas ettevõtte strateegia tulemuslikult ellu viia.

Koolituse sisust saab veidi aimu sellelt lingilt: http://killumets.ee/agiilne-strateegia-elluviimine/

Elar Killumets on tulemusjuhtimise ekspert ning Tartu Ülikooli doktorant. Juhtimisega on ta kokku puutunud nii alluva, juhi, õppejõu kui ka selle valdkonna uurijana. Oma töös on Elar spetsialiseerunud meeskondade tulemuslikkust tõstvate süsteemide loomisele ning meeskondade efektiivsust mõjutavate tegurite uurimisele. Ta kuulub juhtimisvaldkonna teadlasi ja praktikuid ühendavasse organisatsiooni Academy of Management (AOM) ning meeskondade efektiivsust uurivate teadlaste ühendusse INGRoup.

Infohommikul osalemine oli TASUTA! Koolitusele sai registreerida kuni 1. aprillini SIIN.

————————————————————————————————————————————————————————–

13.03 kell 10–12 Fra Mare (Ranna tee 2, Haapsalu 90403) Panoraamsaalis toimuvale ettevõtjate infohommikule tuli tippkoolitaja Jaanus Kangur rääkima muutuste juhtimisest.

Muutused on kaasaja olemuslik osa. Enam ei ole võimalik muutusi planeerida varasemate vahenditega, sest muutuste vahel ei ole enam kohanemisaega ning muutuste tempo on pidevalt kasvav. Iga muutus toob kaasa pinget ja inimestevahelisi konflikte. Kuidas neid ennetada ja muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolitusel võis leida vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on peamised muutustega kohanemise väljakutsed ning millised on riskid nende väljakutsetega mittetegelemisel?
 • Kuidas hinnata muutustega kohanematuse kahju, kaotatud ajas ja rahas?
 • Millised on muutuste prognoosimise tööriistad?
 • Kuidas muutusi teadlikult juhtida?
 • Millised on peamised isiksuslikud omadused ja oskused mida on vaja arendada, et muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolituse tulemusel:

 • kasvas teadlikkus muutuste juhtimisvõimekuse vajalikkusest ning riskidest, mis kaasnevad muutustega mittekohanemisega;
 • tekkis võimekus muutusi osaliselt prognoosida ning nendega kaasnevaid protsesse juhtida;
 • võisid paraneda isiksuslikud oskused ja võimed muutuste keskkonnas ennast ja teisi juhtida.

Osale Läänemaa ettevõtjatest oli Jaanus Kangur kindlasti tuttav ka eelmisest aastast, kui koolitaja käis menukaks osutunud ettevõtjate infohommikul kõnelemas läbirääkimistest. Jaanus Kanguri peamised koolitusteemad on seotud suhtlemise ja koostöö valdkondadega. Ta on koolitanud tippjuhte, tipp-poliitikuid, ametnikke, tuntud tele- ning meediastaare jne. Jaanus Kangur on alati saanud positiivset tagasisidet, nii ka oma eelmiselt infohommiku koolituseselt Haapsalus ning enamus osalejaid soovib ikka ja uuesti tema koolitustele minna.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

2019. aasta esimene infohommik toimus 19. veebruaril algusega kell 11 Iloni Imedemaal (Kooli 5, Haapsalu).

Esimene infohommik toimus koostöös Statistikaametiga, tutvustati Läänemaad arvudes. Numbreid võrreldes selgitati, kus paikneb Läänemaa võrreldes teiste maakondadega.

Kavas oli:

 • ülevaade muutustest rahvastikus – Mihkel Servinski, analüütik;
 • majandustrendid – Robert Müürsepp, analüütik;
 • tööturust ja sissetulekutest – Anet Müürsoo ja Eveli Voolens, analüütikud;
 • geostatistika võimalused valla ja maakonna arengu planeerimisel – Helerin Äär, geospetsialist;
 • üevaade registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGRELi) ettevalmistusest ning kohalike omavalitsuste andmevajadusest – Diana Beltadze, REGRELi projektijuht;
 • statistika tulevik, uued suunad ja tarbijatele suunatud uued teenused – Annika Brauer, äritehnoloogia osakonna juhataja;
 • ühine arutelu.