"Läänemaa parim toode või teenus"

"Läänemaa parim toode või teenus"

Alates 2019. aastast korraldab Sihtasutus Läänemaa konkursi, et selgitada välja Läänemaa parimad kolmes järgnevas kategoorias: Läänemaa parim toidutoode, Läänemaa parim muu toode või teenus ning Läänemaa aasta tegu.

STATUUT

1. Konkursside üldtingimused
1.1 Konkursside korraldajaks ja koordineerijaks on SA Läänemaa. Konkursi teavituspartneriteks on maakonnaleht Lääne Elu ja maakonnaportaal Läänlane.
1.2 Konkursid on avalikud.
1.3 Konkursil saavad osaleda kõik Läänemaa ettevõtted, kes vastavad kehtestatud konkursi tingimustele.
1.4 Konkursi korraldajal on õigus konkursilt eemaldada kandidaate, kes ei vasta kehtestatud konkursi tingimustele.
1.5 Konkursil ei saa osaleda eelmisel aastal auhinnalise koha pälvinud kandidaadid.
1.6 Konkursi korraldajad jätavad endale õiguse konkursil osalevate kandidaatide ümbertõstmiseks kategooriate vahel.
1.7 Konkursi korraldajal on õigus anda eriauhindu.

2. Konkursi „Läänemaa parim toidutoode 2022“ ja „Läänemaa parim muu toode või teenus 2022“ tingimused
2.1 Konkursi eesmärgiks on:
2.1.1 tutvustada Läänemaa kohalikke tooteid ja teenuseid ning nende tootjaid ja pakkujaid, valides välja esitatud kandidaatide seast Läänemaa inimeste arvates parimad;
2.1.2 innustada ettevõtjaid tegelema tootearendusega ning uute teenuste loomisega;
2.1.3 soodustada positiivset suhtumist ettevõtlusesse ja innustada ettevõtlikku elulaadi.
2.2 Läänemaa parim toode või teenus 2022 valitakse kahes kategoorias – Läänemaa parim toidutoode 2022 ja Läänemaa parim muu toode või teenus 2022.
2.3 Konkurss toimub ajavahemikus 15.08 kuni 04.09.2022.
2.4 Konkurss toimub kahe voorulisena – esimene voor toimub 15.08-04.09.2022, mille raames on kõigil võimalik esitada kandidaate. Kandidaadi esitamisel palume täita vastav ankeet. Ettepanekuid parimate osas ootame nii eraisikutelt, ettevõtetelt, kohalikelt omavalitsustelt, kodanikeühendustelt ja teistelt organisatsioonidelt, sh ettevõtjatelt endilt. SA Läänemaa meeskonnal on õigus teise vooru mitte lubada neid kandidaate, kes ei vasta kriteeriumitele. Teine voor ja parimate valik toimub rahvahääletuse teel 09.09-25.09.2022.
2.5 Konkursile esitatud toode peab olema valmistatud Lääne maakonda registreeritud tootja poolt või olema toodetud Lääne maakonnas.
2.6 Konkursile esitatud teenus peab olema pakutav Lääne maakonda registreeritud ettevõtja poolt või kättesaadav Lääne maakonna territooriumil.
2.7 Konkursi võitjad valitakse rahvahääletuse abil SA Läänemaa, Lääne Elu ja Läänlane veebilehtedel.
2.8 Konkursi võitjad kuulutatakse välja Läänemaa ettevõtjate tunnustusõhtul.

3. Konkursi „Läänemaa aasta tegu 2022“ tingimused
3.1 Konkursi eesmärgiks on tunnustada Läänemaa silmapaistvat tegu (objekti avamine, projekti elluviimine, ettevõtluse turundustegu vms silmapaistev tegu), mille on korda saatnud Läänemaa ettevõte ajavahemikul september 2021 kuni september 2022.
3.2 Konkurss toimub ajavahemikus 15.08-25.09.2022.
3.3 Konkurss toimub kahe voorulisena – esimene voor toimub 15.08-04.09.2022, mille raames on kõigil võimalik esitada kandidaate. Kandidaadi esitamisel palume täita vastav ankeet. Ettepanekuid parimate osas ootame nii eraisikutelt, ettevõtetelt, kohalikelt omavalitsustelt, kodanikeühendustelt ja teistelt organisatsioonidelt, sh ettevõtjatelt endilt. SAL meeskonnal on õigus teise vooru mitte lubada neid kandidaate, kes ei vasta kriteeriumitele. Teine voor ja parimate valik toimub rahvahääletuse teel 09.09-25.09.2022.
3.4 Konkursile esitatud tegu peab olema korda saadetud Lääne maakonda registreeritud ettevõtja poolt või olema suunatud Lääne maakonna inimeste hüvanguks.
3.5 Konkursile ei saa esitada tegusid, mille täideviijateks on avaliku sektori asutused (sh kohalikud omavalitsused, nende allasutused või nende osalusega asutused või ettevõtted).
3.6 Konkursi võitjad valitakse rahvahääletuse abil SA Läänemaa, Lääne Elu ja Läänlane veebilehtedel.
3.7 Konkursi võitjad kuulutatakse välja Läänemaa ettevõtjate tunnustusõhtul.

Konkursside auhinnad valmistavad taas klaasikunstnikud Kairi Orgusaar ja Aleksandra Pavlenkova. Eelmise aasta auhindade valmimist saab vaadata SIIN

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar