Ettevõtlusnädal

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Ettevõtlusnädal

Iga aasta oktoobrikuu esimesel nädalal toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal, mille eesmärgiks on tõsta ühiskonna ettevõtlusteadlikkust ning arendada ettevõtjate teadmisi.

Oktoobrikuu esimesel nädalal leiab kõikides maakondades aset ligikaudu viissada seminari, töötuba, ettevõtete külastust ja teisi kasulikke ettevõtmisi. Ettevõtlusnädala pikaajaliseks eesmärgiks on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme. Ettevõtlusnädala sündmustele on oodatud kõik, alates õpilastest kuni juba tegutsevate ettevõtjateni