EVTP

VALDKONNA ASJATUNDJA

Anu Kikas

+372 502 8021

Ettevõtlusteadlikkuse programm

Ettevõtlusteadlikkuse programmi raames nõustab Sihtasutus Läänemaa (SAL) koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

SAL nõustab alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Koostöös EASga pakub SAL ka kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi. Toetuse suurus Sihtasutus Läänemaale perioodil 01.10.2015-31.12.2017 oli … eurot. 2018. aastal on nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus 83 574 eurot.