EVTP

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Ettevõtlusteadlikkuse programm

Ettevõtlusteadlikkuse programmi raames nõustab Sihtasutus Läänemaa (SAL)  potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

SAL nõustab alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

SAL pakub ka kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel ning koostab starditoetuse taotlemiseks vajalikke eelhinnanguid.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi maakondlike arenduskeskuste katusorganisatsiooni MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

2020. aastal on nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus 95 472,35 eurot.