Haapsalu Tagalaht

Haapsalu Tagalaht

Tagalaht (ka Haapsalu Tagalaht) on Haapsalu lahe osa, mis asub linnast kirdes. Tagalahega on seotud Haapsalu lahe kaugeimad sopid Saunja laht ja Tahu laht.
Tagalahte suubuvad Randsalu oja, Uuemõisa oja ja Österby oja, idapoolsesse Saunja lahte Taebla jõgi ja Võnnu oja.
Tagalahe suurim sügavus on 2 m.
Madalasse lahte koguneb muda, lämmastik ja fosfor. 2010. ja 2012. aastal võetud proovide võrdlus näitas, et lahe seisund järjest halveneb ning seda peetakse Eesti rannikumere lahtedest kõige halvemaks. Lahe kinnikasvamine on ohuks laevadele, millega juhtuvad õnnetused võivad omakorda ohustada lahte hõlmavat Silma looduskaitseala.
Tagalahes asub Tagalahe ravimuda leiuala. Lahe kaldal on 15 m kõrgune linnuvaatlustorn, Haapsalu kuursaal, Tšaikovski pink, Baltic Hotel Promenaadi, Rannarootsi Muuseum, Suur-Holmi sadam, Westmeri sadam.

Allikas: Wikipedia.

Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi eksperthinnang (Skepast&Puhkim OÜ, 2019)

  1. Lisa 1 – veetaseme ja maakerke tõusu mõju Haapsalu lahele
  2. Lisa 2 – eksperthinnang “Lindude väljaheitest tulenevate toitainete ligikaudne aastane kogus ja mõju Haapsalu lahele. Ettepanekud uuringuteks ja seireks.”
  3.  Lisa 3 – Haapsalu lahe rannikuveekogumi punkt-ja hajukoormusallikatest lähtuva toitainete modelleerimine.
  4. Lisa 4 – setete liikumise modelleerimine
  5. Lisa 5 – heitvee leviku modelleerimine ja analüüs
  6. Lisa 6 – Noarootsi kanal Haapsalu lahest Hanekivi madalasse

Eeluuring Saunja lahe ja Riimi mere ning Salajõe-Kärbla peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamiseks (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, 2019)

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2015)

Ülevaade Haapsalu Tagalahe piirkonna geoloogilistest tingimustest seoses kavandatava Noarootsi püsiühendusega (Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakond, 2016)