Investeeri Läänemaale

FIELD EXPERT

SULEV ALAJÕE

+372 522 0762

Invest in Northwest Estonia

This page offers you information about investment possibilities in Lääne County – existing industrial parks, commercial property, labour force training possibilities, and the business and living environment in general.

It also provides the contact details of friendly consultants who can assist you in finding the most suitable real estate, in communication with public authorities and in resolving personnel issues.

SA Läänemaa offers the following services and support to the investors:

• information and investment opportunity studies,
• site identification and evaluation,
• assistance in personnel search and assessment,
• advice on project financing (local support possibilities),
• selection of project partners and facilitators,
• negotiations with relevant authorities,
• assistance in project implementation,
• investor aftercare services.

All the services listed are free of charge.

Contact:
Sulev Alajõe
sulev.alajoe@eas.ee
+372 522 0762

Eestikeelne info

Lääne-Eesti bioressursside kaardistamine

Selleks, et välja selgitada Lääne-Eesti regioonis biomajanduse võimalused, kaardistati kohalikud  bioressursid. Kaardistuse käigus koguti statistilisi andmeid seitsmes valdkonnas ja vastavalt 126 näitaja kohta. Selgitamaks välja perspektiivsed biomajanduse valdkonnad ning edasised sammud Lääne-Eesti piirkonnas, korraldati kaks seminari kohalike ettevõtjate, ametnike ja teadusasutuste esindajatega.

Välja valiti 3 eelisvaldkonda:
1.      biojäätmed energiakandjaks;
2.      mere vesiviljeluse komplekslahendused;
3.      rabad ja ravimuda (tervisetooted).

Analüüsi tulemusena valmis Lääne-Eesti biomajanduse tegevuskava.