Investeerimine

VALDKONNA ASJATUNDJA

SULEV ALAJÕE

+372 511 2878

Investorteeninduses pakume järgmisi teenuseid ja tuge:

  • investorpäringute hankimine ja neile vastamine;
  • kohalike omavalitsuste nõustamine investeerimiskeskkonna loomisel ja tugi soovitud välisinvestoritele pakkumiste tegemisel;
  • Läänemaa investeerimisvõimaluste kohta info vahendamine Eesti turunduskanalitesse;
  • investoritele suunatud infomaterjalide levitamine;
  • Lääne-Eesti külastustesse Läänemaa programmi lülitamine;
  • investeerimiskeskkonna parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine;
  • potentsiaalsete välisinvestorite jaoks ettevalmistustööde nõustamine ja ametkondlike probleemide lahendamine;
  • välisettevõtete nõustamine.

Sihtasutus Läänemaa toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.

www.investinestonia.com 

Nimetatud teenuseid pakub EAS Välisinvesteeringute keskuse meeskonnas Lääne-Eesti investorkonsultant, kes aitab maakondlikul arenduskeskusel majandusarengut toetada väliskapitali toel.