Investeerimine

VALDKONNA ASJATUNDJA

SULEV ALAJÕE

+372 511 2878

Investorteeninduses pakume järgmisi teenuseid ja tuge:

  • investorpäringute vahendamine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis- ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine

Sihtasutus Läänemaa toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.

Viited kodulehtedele: www.investinestonia.com, www.tradewithestionia.com, www.investinraplamaa.com

Regionaalsete investorteemaliste küsimuste ja teemadega tegeleb peale EAS-i ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel partneritel meelitada ligi uusi ettevõtteid.