Läänemaa Käsitöö Liit

  • Esileht
  • Läänemaa Käsitöö Liit

VALDKONNA ASJATUNDJA

TIINA OJAMÄE

+372 5635 2591

LÄÄNEMAA KÄSITÖÖ LIIT

Läänemaa Käsitöö Liit (reg. 80354887) on  loodud aastal 2013.

Käsitöö Liidul  on viis  põhikirjalist eesmärki:

  1. Väärtustada Eesti ja Läänemaa algupärast rahvakunsti, hoida ja arendada käsitöötraditsioone.
  2. Läänemaa käsitöö turundamine.
  3. Koostöö erinevate organisatsioonide, seltside ja ettevõtjate vahel.
  4. Läänemaa käsitöötegijate koondamine ja info levitamine ning vahendamine.
  5. Käsitöö ja rahvakunstiga seonduvate ürituste ja koolituste korraldamine ning temaatiliste arenguprojektide algatamine.

 

Läänemaa Käsitöö Liidu liikmeks on juriidilised isikud, kes peavad tähtsaks  Läänemaa käsitöö traditsioonide edasi arendamist. Liikmeteks on ka kaks kooli (Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž ja Haapsalu Kutsehariduskeskus), ettevõtteid ja MTÜsid

Liitu juhib nelja liikmeline juhatus.

Tiina Ojamäe, juhatuse liige tel.56352591