Uudised

  • Esileht
  • Uudised
  • Kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor on avatud

Kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor on avatud

Category: Määratlemata

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avati 03. augustil 2018 (info ja tingimused aadressil http://www.lak.ee/Kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor)

Taotluste esitamise tähtaeg: 03. september 2018 kell 16.30.

Info ja nõustamine: Tiina Ojamäe, Sihtasutus Läänemaa MTÜ konsultant/programmide koordinaator, e-post: tiina.ojamae@laanemaa.ee, tel 56352591