Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

 • Esileht
 • Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

VALDKONNA ASJATUNDJA

Tiina Ojamäe

+372 5635 2591

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Läänemaal on alates 2018. aastast SA Läänemaa.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondliku toetusvooru abikõlblikkuse periood Lääne maakonnas on 1.10.2018 kuni 1.10.2019.

2018.aasta toetusvoorust rahastust saanud projektid Lääne maakonnas:

 1. Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm
  “Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja –valmiduse tõstmine”. Projekti eesmärgiks on tõsta merepäästeväljaõppega vabatahtlike päästevõimekust ning –valmidust tagades sealjuures nende enda turvalisuse ning teenuse kiirema osutamise, mis omakorda tõstab piirkonna turvalisuse taset läbi tulemuslikuma õnnetustele reageerimise. Taotletav summa 2908,05 eurot.
 2. Vormsi Merepääste Selts MTÜ
  “Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018”. Projekti eesmärgiks on tagada ja parandada navigatsioonihooajal mereohutust ja otsinguvõimekust Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal ning samuti vajadusel merereostustõrje abiteenust (Vormsi saare ümbruses). Taotletav summa 3500 eurot.
 3. MTÜ Lugu
  “Soolu küla tuletõrje veevõtukoha puhastamine ja ligipääsetavuse taastamine”. Eesmärgiks on Soolu küla kunagise tuletõrje veevõtutiigi puhastamine, süvendamine ja juurdepääsu taastamine. Ning kolme kunagise talu kaevude märgistamine ja turvaliselt kinnikatmine pärandmaastikule sobivate vormidega. Taotletav summa on 2311,60 eurot.
 4. Kullamaa Käsitööselts MTÜ
  “Hoonete turvalisuse loeng ja Kullamaa Käsitöömaja treppide käsipuud.” Eesmärk: 1. Lääne-Nigula valla Kullamaa osavalla seltsimajade ja eramajade haldajatel on teadmised ja oskused turvalisuse tagamiseks ja ohtlikes olukordades õigesti reageerida. 2. Kullamaa Käsitöömaja treppidele on paigaldatud käsipuud. Taotletav summa 2322 eurot.
 5. aasta toetusvooru tingimused:

Toetusvooru üldtingimused

Toetusvooru tingimused

Hindamismetoodika

Taotlus- ja aruandevormid

Taotlusvorm

Eelarvevorm

Sisuaruande vorm

Kuluaruande vorm