Daylight

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

 • Esileht
 • Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

VALDKONNA ASJATUNDJA

GRETE KINDEL

+372 5371 0852

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Läänemaal on alates 2018. aastast SA Läänemaa.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondlik toetusvoor

Sihtasutus Läänemaa kuulutab välja turvalisuse edendamise projektide 2019. aasta toetusvooru.

Kogukondliku turvalisuse loomisse panustavate vabaühenduste ja asutuste väikeprojektide riigieelarvelise toetamise eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata maakonniti kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 11 958 eurot.

Taotlusvoor on avatud perioodil 13.05.-13.08.2019.a.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.08.2019.a. kell 16:30 aadressil grete.kindel@laanemaa.ee.

Info: Grete Kindel, Sihtasutus Läänemaa arendusjuht, grete.kindel@laanemaa.ee, telefon +372 5371 0852.

Dokumendid:

Taotlusvorm
Taotluse eelarve vorm
Riigieelarvelise toetuse eraldamise üldtingimused
Hindamismetoodika
SA Läänemaa kogukondliku turvalisuse 2019.a. toetusvooru korraldus

2018. aasta toetusvoorust rahastust saanud projektid Lääne maakonnas

2018. aasta toetusvoorust rahastust saanud projektid Lääne maakonnas:

 1. Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm
  “Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja –valmiduse tõstmine”. Projekti eesmärgiks on tõsta merepäästeväljaõppega vabatahtlike päästevõimekust ning –valmidust tagades sealjuures nende enda turvalisuse ning teenuse kiirema osutamise, mis omakorda tõstab piirkonna turvalisuse taset läbi tulemuslikuma õnnetustele reageerimise. Taotletav summa 2908,05 eurot.
 2. Vormsi Merepääste Selts MTÜ
  “Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018”. Projekti eesmärgiks on tagada ja parandada navigatsioonihooajal mereohutust ja otsinguvõimekust Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal ning samuti vajadusel merereostustõrje abiteenust (Vormsi saare ümbruses). Taotletav summa 3500 eurot.
 3. MTÜ Lugu
  “Soolu küla tuletõrje veevõtukoha puhastamine ja ligipääsetavuse taastamine”. Eesmärgiks on Soolu küla kunagise tuletõrje veevõtutiigi puhastamine, süvendamine ja juurdepääsu taastamine. Ning kolme kunagise talu kaevude märgistamine ja turvaliselt kinnikatmine pärandmaastikule sobivate vormidega. Taotletav summa on 2311,60 eurot.
 4. Kullamaa Käsitööselts MTÜ
  “Hoonete turvalisuse loeng ja Kullamaa Käsitöömaja treppide käsipuud.” Eesmärk: 1. Lääne-Nigula valla Kullamaa osavalla seltsimajade ja eramajade haldajatel on teadmised ja oskused turvalisuse tagamiseks ja ohtlikes olukordades õigesti reageerida. 2. Kullamaa Käsitöömaja treppidele on paigaldatud käsipuud. Taotletav summa 2322 eurot.

TUR18_toetusvooru_tingimused_Läänemaa .2018

TUR18 aruande vorm (toetuse saajale)

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondliku toetusvooru abikõlblikkuse periood Lääne maakonnas on 1.10.2018 kuni 1.10.2019.