Daylight

Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs

  • Esileht
  • Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs

VALDKONNA ASJATUNDJA

MARELLE SAAR

+372 528 7103

Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs

2013. aastal töötati Siseministeeriumi eestvedamisel välja „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“, millega loodi eeldused kodanikuühendusi puudutavate siseriiklike rahastamistavade ja -põhimõtete ühtlustamiseks nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (edaspidi KÜSK) tellimusel koostati 2016. aastal kohalike omavalitsuste kodanikuühenduste rahastamismeetme ja -tavade esimene analüüs.

Pärast haldusreformi osutus vajalikuks koguda 2016. aasta andmetega analoogilist infot, et selgitada välja ühenduste rahastamise hetkeseis ja olulisemad muutused, mis haldusreformieelse olukorraga võrreldes aset leidnud. Siinne uuring viidi KÜSKi tellimusel läbi ajavahemikus kevad 2020 – kevad 2021. Taas panustasid MAKide vabaühenduste konsultandid, kes kogusid andmeid 2020. aasta kevadest sügiseni 2020.
Uuringusse lülitati kõik Eesti omavalitsused, v.a Tallinn, kuna Tallinna vabaühenduste rahastamispraktikad erinevad oluliselt teistest omavalitsustest ja neid tuleks eraldi analüüsida.

Uuringuga saab tutvuda siin