Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

  • Esileht
  • Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

VALDKONNA ASJATUNDJA

TIINA OJAMÄE

+372 5635 2591

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI SÜGISVOOR

Sügisvooru esitati Läänemaalt 14 projekti. Kuue projekti tegevust planeeritakse Lääne-Nigula vallas, Haapsalu linnast oli taotlusi viis, kaks projekti laekus Vormsist ja üks taotleja soovib oma tegevusi läbi viia kogu Läänemaal.
Taotlejad soovivad  õppida valmistama rahvarõivaid, korraldada noortele disainikoolitusi ja kaasajastada kodulehte. Plaanis on vabaõhulava juurde rajada tantsuplats, soetada seltsimajja laudu-toole.
Sügisvoorus on jagamiseks 15085 eurot, taotlusi esitati kogusummas 21349 eurot.
Sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli  1.oktoober.


Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

  • Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.
  •  Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus
Programmi määruse seletuskiri
Hindamismetoodika

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend
Läänemaa KOPi maakondliku komisjoni koosseis

Taotleja on kohustatud  teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust, esitades projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas viite: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.

Kevadvoorust rahastuse saanud projektid:

Meede 1

Taotleja nimi Projekti nimi Eraldatud toetus Kokku punktide keskmine
1 Linnamäe Arenguselts Päev täis kontserte – OKUMURE (Oru KAndi MUusika REtk) 2 000,00 € 9,68
2 Oru Selts MTÜ Oru piirkonna koduloo kogumine ja digitaliseerimine 1 901,39 € 9,58
3 Ridala Spordiklubi Ridala 28.külamängud 1 051,90 € 9,25
4 Lääne Maakonna Spordiliit Läänela Elustiili Maraton 2018 1 999,62 € 9,08
5 MTÜ Rõude Muusuem Rõude ajalooliste külade päev 275,20 € 9,05
6 Kujõe Külaselts „Kuijõe külaseltsi 10 aastat, Eesti Vabariiki 100 aastat” 1470,00 € 8,51
7 Noarootsi Loometare MTÜ Traditsioonilise maakiviaia ladumise koolitus 1640,00 € 8,27
8 Haapsalu Käsitööselts Haapsalu Pitsipäev 1739,00 € 8,09
9 EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus Ridala kihelkonnapäeva brošüür 534,00 € 7,63
10 MTÜ Risti Kultuuri- ja Vabaajaselts Sanditamiskombestiku koolitus Läänemaa haridustöötajatele 1762,10 € 7,19
11 MTÜ Kirimäe Rahvamõis Laulud Artur Alliksaarelt-Artur Alliksaarele 626,55 € 7,10
Kokku 14999,76

Meede 2

Taotleja nimi Projekti nimi Eraldatud toetus Kokku punktide keskmine
1
MTÜ Vormsi Merepääste Selts Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-I 1 998,00 € 9,27
2
MTÜ Vana Haapsalu Selts Haapsalu Talisupluskeskuse rajamise II etapp – soojaku soetamine ja paigaldamine 2 000,00 € 9,21
3 NS Archery Club Silm särama ja käsi kindlaks 985,00 € 9,18
4 Suusaklubi Sula Suusatame terviseks 2 000,00 € 9,11
5 MTÜ Piirsalu Küla Selts Piirsalu Rahvamaja ja puukuuri fassaadipesu kogukonna paremaks teenindamiseks 522,00 € 9,09
6 Uuemõisa Ratsud MTÜ Uuemõisa talli treeningväljaku renoveerimine 2 000,00 € 8,82
7 Tervem Noarootsi MTÜ Õmblusmasinad tekstiilkäsitööklassi 1 794,00 € 8,73
8 MTÜ See Teater VÄHEM VETT – ROHKEM TEATRIT 2 000,00 € 8,44
Kokku 13299,00