Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

 • Esileht
 • Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

VALDKONNA ASJATUNDJA

TIINA OJAMÄE

+372 5635 2591

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 aasta kevadvoor on avatud.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile kop@laanemaa.ee hiljemalt 1.aprillil kell 16.30
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

2019 KEVADVOORU TAOTLUSVORMID

Meede 1
meede1_taotlusvorm    
meede1_eelarve

KOP 2019 M1 taotlusvorm kevad abimaterjal

Meede 2
meede2_taotlusvorm
meede2_eelarve

KOP 2019 M2 taotlusvorm kevad abimaterjal

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus
Programmi määruse seletuskiri
hindamismetoodika 2019_0

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend
Läänemaa KOPi maakondliku komisjoni koosseis

Taotleja on kohustatud  teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust, esitades projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas viite: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.

2019 kevadvooru aruandevormid:

KOP19-Meede1_SISUaruanne_kevadvoor_0

KOP19-Meede1_KULUaruanne

KOP19-Meede2_SISUaruanne_kevadvoor_0

KOP19-Meede2_KULUaruanne

Kevadvoorust rahastuse saanud projektid:

Meede 1

Taotleja nimi Projekti nimi Eraldatud toetus Kokku punktide keskmine
1 Linnamäe Arenguselts Päev täis kontserte – OKUMURE (Oru KAndi MUusika REtk) 2 000,00 € 9,68
2 Oru Selts MTÜ Oru piirkonna koduloo kogumine ja digitaliseerimine 1 901,39 € 9,58
3 Ridala Spordiklubi Ridala 28.külamängud 1 051,90 € 9,25
4 Lääne Maakonna Spordiliit Läänela Elustiili Maraton 2018 1 999,62 € 9,08
5 MTÜ Rõude Muusuem Rõude ajalooliste külade päev 275,20 € 9,05
6 Kujõe Külaselts „Kuijõe külaseltsi 10 aastat, Eesti Vabariiki 100 aastat” 1470,00 € 8,51
7 Noarootsi Loometare MTÜ Traditsioonilise maakiviaia ladumise koolitus 1640,00 € 8,27
8 Haapsalu Käsitööselts Haapsalu Pitsipäev 1739,00 € 8,09
9 EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus Ridala kihelkonnapäeva brošüür 534,00 € 7,63
10 MTÜ Risti Kultuuri- ja Vabaajaselts Sanditamiskombestiku koolitus Läänemaa haridustöötajatele 1762,10 € 7,19
11 MTÜ Kirimäe Rahvamõis Laulud Artur Alliksaarelt-Artur Alliksaarele 626,55 € 7,10
Kokku 14999,76

Meede 2

Taotleja nimi Projekti nimi Eraldatud toetus Kokku punktide keskmine
1
MTÜ Vormsi Merepääste Selts Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-I 1 998,00 € 9,27
2
MTÜ Vana Haapsalu Selts Haapsalu Talisupluskeskuse rajamise II etapp – soojaku soetamine ja paigaldamine 2 000,00 € 9,21
3 NS Archery Club Silm särama ja käsi kindlaks 985,00 € 9,18
4 Suusaklubi Sula Suusatame terviseks 2 000,00 € 9,11
5 MTÜ Piirsalu Küla Selts Piirsalu Rahvamaja ja puukuuri fassaadipesu kogukonna paremaks teenindamiseks 522,00 € 9,09
6 Uuemõisa Ratsud MTÜ Uuemõisa talli treeningväljaku renoveerimine 2 000,00 € 8,82
7 Tervem Noarootsi MTÜ Õmblusmasinad tekstiilkäsitööklassi 1 794,00 € 8,73
8 MTÜ See Teater VÄHEM VETT – ROHKEM TEATRIT 2 000,00 € 8,44
Kokku 13299,00

2018.aasta sügisvooru esitati Läänemaalt 14 projekti, taotlusi esitati kogusummas 21349 eurot.
Sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli  1.oktoober.

Sügisvoorus rahastust saanud projektid:

 1. MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Operatiivse valmisoleku tõstmine Palivere vabatahtlikus komandos“ summas 1385 eurot.
 2. MTÜ Ridala Selts „Tantsulava rajamine“ summas 1787,59 eurot.
 3. MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla seltsimajja laudade-toolide soetamine“, summas 1979 eurot.
 4. MTÜ Rälby Külaselts „Rälby küla kogukonna toimimine tõhusamaks“, summas 1265 eurot.
 5. MTÜ Tervem Noarootsi „Tekstiilidisaini koolitus noortele“, summas 1870 eurot.
 6. MTÜ NS Archery Club „Nooled matti“ summas 945 eurot.
 7. SEE Teater MTÜ „SAAL SOOJAKS – ROHKEM TEATRIT“ summas 1550 eurot.
 8. Vormsi Merepääste Seltsi „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-II“ summas 2000 eurot.
 9. MTÜ Rõude Muuseum „Pärandihoidja aastaõpe “Minu oma rahvariie” summas 972 eurot.
 10. Suusaklubi Sula „Heliedastussüsteemi hankimine“ summas 485 eurot.
 11. Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Läänemaa Sõprade Liiga 2019“ summas 846,65 euro