KOP 2023 kevadvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru üleriigilised infopäevad toimuvad veebikeskkonnas Zoom:

teisipäeval, 7. märtsil kell 14.00 – 18.00, infopäevaga liitumiseks klõpsake siin

kolmapäeval, 8. märtsil kell 10.00 – 13.00, infopäevaga liitumiseks klõpsake siin

esmaspäeval, 13. märtsil kell 14.00 (venekeelne), infopäevaga liitumiseks klõpsake siin

teisipäeval, 14. märtsil kell 17.00 – 20.30, infopäevaga liitumiseks klõpsake siin

Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejale ja taotlusele ning e-toetuse keskkonnas taotlusvormi ja aruande täitmist.
Eelnevat registreerimist ei toimu. Infopäevi ei salvestata.

KOP 2023 kevadine taotlusvoor avatati 1. märtsil, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill kell 16.30.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede “Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot. Taotlemisvorm asub SIIN.
Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot. Taotlemisvorm asub SIIN.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

• Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi;
• koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
• küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.

Loe lähemalt ja vaata abimaterjale siin: Kohaliku omaalgatuse programm.

Sulle võib veel meeldida