Maakonna välikaartide uuendamine

“Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”

 

Projekt: “Maakonna välikaartide uuendamine”

Perioodil 01.02-31.12.2021 teostati Maakonna välikaartide uuendamise projekt, mille raames said maakonna välikaardid uue visuaali kokku 12 asukohas.

Projekti põhieesmärgiks oli kaasajastada maakonna välikaarte: korrigeerides maakonna piire, turismiinfot ja luues uus visuaalne kujundus, mis põhineb maakonna uuel brändil. Projekti elluviimise tulemusena on piirkonna eripära ja kultuuripärand hoitud, arendatud ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavus on paranenud, sest välikaartidele kanti selleks olulised objektid. Kaartidele kantavad olulised objektid lepiti kokku kohalike omavalitsustega.

Projekti käigus korrastati ja uuendati 12 Lääne maakonna välikaarti.