Osale Rannarootsi valdkonna küsitluses

Käesolev küsimustik on seotud rannarootsi kultuuriruumis elamise ja tegutsemisega. Selle eesmärgiks on kaardistada inimeste arvamused ja kogemused seoses rannarootsi kultuuripärandi, kogukonna toimimise, hariduse, töö-ja ettevõtluselu ning turismiga.

Kogutud andmed on anonüümsed, neid kasutatakse ainult uuringu koostamiseks, andmeid ei isikustata ega avaldata kolmandatele isikutele.
Küsimustikule saab vastata kuni 27.03.2023 ning vastajate vahel loositakse välja ka auhindu.

Tänam kõiki, kes küsitluses osalevad!

 

OSALEN KÜSITLUSES

 


Sulle võib veel meeldida