SA Läänemaa raudteeprogramm 2019

 • Esileht
 • SA Läänemaa raudteeprogramm 2019

VALDKONNA ASJATUNDJA

Rein Riisalu

+372 511 2899

Raudteeprogramm 2019

SA Läänemaa fookus 2019. a raudtee II etapi ettevalmistustöödel lasus kogu Turba-Rohuküla lõigul. Läbiviidud tegevused 2019:

 1. Täpsustavad tööd viadukti rajamiseks Ellamaal, mille raames telliti uuringuid ja analüüse ning räägiti läbi seotud osalistega, kas rajada maantee- või raudteeviadukt.
  Töö tulemus: Ellamaal on põhjendatud eelistada raudteeviadukti maanteeviaduktile. Lahenduste ehitusmaksumused on teadaoleva info põhjal samas suurusjärgus. Raudteeviadukti rajamisel ei ole vaja võõrandada naaberkinnistuid, selle ehitusaegsed häiringud liiklusele on oluliselt väiksemad, summaarne liiklusmüra on väiksem. AS Elering on uue Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini kavandamisel arvestanud, et Ellamaa piirkonnas ristub elektriliin raudteeviaduktiga.
  Lahendused on arhiivis raudteeprogramm 2018 all
 2. KMH Turba ja maakonna piir vahel.
  Töö tulemus: KMH aruanne on kinnitatud.

KMH lõplik aruanne

KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamine

 1. Geodeetilised mõõdistused Turba-Haapsalu trassil.
  Töö tulemus: Nõuetekohased geodeetilised uuringud valmisid 2020 ja on üle antud ASile Eesti Raudtee projekteerimishangete sisendiks.

Geodeesia tööde ülevaated on arhiivis raudteeprogramm 2020 all