SA Läänemaa raudteeprogramm 2020

  • Esileht
  • SA Läänemaa raudteeprogramm 2020

VALDKONNA ASJATUNDJA

Rein Riisalu

+372 511 2899

Raudteeprogramm 2020

SA Läänemaa märksõna 2020. a seoses raudtee II etapi ettevalmistustöödega oli geodeesia. Läbiviidud tegevused 2020:

1. Geodeetilised mõõdistused Turba-Haapsalu trassil.

Töö tulemus: Nõuetekohased geodeetilised uuringud valmisid lõikude Turba-Ellamaa, Piirsalu-Allikmaa, Allikmaa-Haapsalu kohta ning täiendused telliti varem tehtud töödele Ellamaa piirkonnas. Tööde tellimisel lähtuti raudtee nõuetest ja kõik materjalid anti üle ASile Eesti Raudtee projekteerimishangete sisendiks.

Lühikokkuvõtted geodeesia töödest

2. Projekteerimistingimused Turba-Ellamaa elektrifitseeritud raudtee rajamiseks.
Töö tulemus: Projekteerimistingimused on väljastatud.

Projekteerimistingimused Turba-Ellamaa

 

3. Valla sisend täienduseks ja täpsustuseks raudteetrassi koridor teemaplaneeringule Turba-Risti lõigul.
Töö tulemus: Sisend on koostatud, kohalikul tasandil läbi räägitud ja kooskõlastatud ning saadetud kirjana ASile Eesti Raudtee.

Sisend raudtee ja sellega kaasneva projekteerimiseks Ellamaa-Risti lõigul

 4. Raudtee- ja Sidemuuseumi veeremi ümberpaigutuse arenduskontseptsioon Haapsalu raudteejaamas.
Töö tulemus: Muuseumi eestvedamisel valmis uus muuseumiraudtee kontseptsioon, mis avab võimaluse võtta ajaloolise Haapsalu jaamahoone esine ala ja jaamahoone kasutusse tänapäevase rongiliikluse jaoks.

SALM Haapsalu Raudteemuuseumi veeremi ümberpaigutamine. Arenduskontseptsioon.