Daylight

SOTEE

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI LÕHMUS

+372 5561 1994

Struktuuritoetus Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks

Perioodil 2014-2020 jagatakse sotsiaaministeeriumi vastutusvaldkonnas Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks struktuuritoetust. Ühe valdkondliku tegevusena toetatakse tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumist. Eesmärk on toetada hoolduskoormusega, puudega, vanemaealisi ning multiprobleemseid inimesi töö leidmisel või hoidmisel.

Toetuse saaja: Läänemaa Omavalitsuste Liit

Projekti nimetus: Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused

Projekti kogumaksumus: 363 363 eurot (sellest struktuuritoetus kuni 77% projekti abikõlblike kulude maksumusest,kuid mitte rohkem kui 279 810,95 eurot)

Projekti kokkuvõte: Tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Projekti abikõlblikkuse periood: 01.02.2017 – 31.01.2019

Projekti elluviimise asukoht: Lääne maakond, Eesti