Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC)

  • Esileht
  • Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC)

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC)

Tallinna Tehnikaülikooli Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika rakendusteaduslik taristu edendab Eesti meretööstust. Taristu tuum on Väikelaevaehituse kompetentsikeskus Kuressaares, kus asub Balti riikide ainus laevade mudelkatsebassein. SCC taristus ühendavad teadlased mudel- ja materjalikatsed arvutuslike ja virtuaalsete meetoditega.

Taust

Meretehnoloogia ja laevaehitus põhinevad rakendusteadustel (laevateooria, tootearendus ja tootmistehnika, laevade süsteemid jne), mis omakorda toetuvad klassikalistele alusteadustele (füüsika, mehaanika, materjaliteadused). Meretööstus on konservatiivne valdkond, mida reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonide, standardite ja klassinõuetega. Uusi materjale, disainilahendusi ja tehnoloogiaid luuakse ulatuslike eksperimentaaluuringute ja arvutisimulatsioonide abil.

Taristu

SCC rakendusuuringute keskmes on mudelkatsebassein koos mereolusid jäljendava lainegeneraatoriga. Katsebasseini kasutatakse nii tehniliste lahenduste testimiseks kui ka arvutusmeetodite valideerimiseks. Kaasaegne arvutuslik analüüs avardab eksperimentaaluuringute piire ja lubab juba enne katse sooritamist hinnata analüüsitava lahenduse optimaalsust.

SCC-s on võimalused laevade mudelkatseteks basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, materjalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises kliimas ja lainekoormustes. Lähitulevikus laiendatakse SCC laborite võimekust uusimate meetoditega, arendades muuhulgas autonoomsete laevamudelite avavee katseala ning virtuaal- ja liitreaalsust rakendavaid projekteerimis- ja katsevõimalusi.

Partnerid

TalTechi partnerid SCC-s on Baltic Workboats AS, Saaremaa vald ja MTÜ Eesti Meretööstuse Liit. Baltic Workboats, Eesti suurim töölaevaehitaja, võimaldab oma tootmishoones luua virtuaalse laevadisaini õppe- ja rakenduskeskuse.

TalTechist osalevad SCC tegevuses meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm, konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm, arukate süsteemide keskus, mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide keskus, lainetuse dünaamika uurimisrühm.