Daylight

Tegutsevale ettevõtjale

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Pakume tegutsevale ettevõtjale TASUTA nõustamist, sh:

  • Info EAS ’i meetmete ja programmide,  struktuurifondide, teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate  finantseerimisvõimaluste kohta
  • Ettevõtte arendusplaanide seostamine ettevõtluse tugiprogrammidega
  • Taotlejate nõustamine toetustaotluste (EAS, PRIA, KIK jt.) ettevalmistamisel

Muud teenused:

  • Koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • Konsultantide võrgustiku vahendamine