TÖÖKORRALDUS ALATES 1.03

Alates 1. märtsist on koroonaviiruse leviku tõttu kõik SA Läänemaa töötajad kuni riiklike piirangute lõpuni kodukontoris ja sihtasutuse ruumid jäävad suletuks. Samuti on suletud ka Haapsalu turismiinfokeskuse uksed.

MAAKONNA KRIISIINFO

Koos kohalike omavalitsustega oleme koondanud nõuandeid kriisisituatsioonideks ning samuti vajalikke kontakte, kelle poole saab vajaduse korral pöörduda.

LÄÄNEMAA MOBIILIRAKENDUS

Valminud on Läänemaa elanikele mõeldud mobiilirakendus.

LÄÄNEMAA KAARDIRAKENDUS

Kaardilt leiab Läänemaal avastamist väärt erinevate valdkondade objekte ning rakendus pakub külastajatele ka teekondi, mida Läänemaalt suurema elamuse saamiseks läbi käia.

LÄÄNEMAA OMA MÄRGIS

Läänemaa tooted ja teenused on nüüd eristatavad uue märgise abil!

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste vastuvõtt on avatud alates 1.04.
Taotlused tuleb esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas hiljemalt 30. aprillil kell 16.30ks.
Taotlejatele mõeldud infopäev toimub 12. aprillil kell 15:00 virtuaalselt.

HARIDUS- JA NOORTEAMETI TOETUSVOOR

01.- 25.04.2021. on võimalik taotleda riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja –võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas.

MÄRKA JA TUNNUSTA MEIE ÕPETAJAID!

Kandidaatide saab esitada kuni 18. aprillini