Ettevõtlik Läänemaa

Ettevõtlusalane nõustamine

Nõustame alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid eesmärgiga toetada ettevõtja arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja ning viime ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Pakume ettevõtetele nõustamist äri arenduse, innovatsiooni ja kolmikpöörde tegevustes ning erinevate toetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Ettevõtlusteadlikkuse programm

Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid.
Viime ellu ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Nõustame alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), et toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Pakume kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel ning koostame starditoetuse taotlemiseks vajalikke eelhinnanguid.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi maakondlike arenduskeskuste katusorganisatsiooni MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

Messid ettevõtetele 2024

Osale messikülastustel ja vii ennast kurssi erinevatel turgudel toimuvaga!

Messikülastuse käigus saab tutvuda turul toimuvaga, leida koostöövõimalusi teiste ettevõtjatega nii välisriigist kui ka teiste Eesti ettevõtjatega, kes on messikülastusel osalemas. Messikülastusel osalemine annab head teadmises ekspordiga alustamisel kui ka teadmised uutest toodetest ja tehnoloogiatest, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul.

SIHTGRUPP: messidest võivad osa võtta kõik Eesti äriregistrisse kantud äriühingud. Eelistatud on suurema ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.
 
Info EAS ja KredEx ühendasutuse poolt pakutavatest
 
 
 
 

Kasulikud lingid

LÄÄNEMAA ETTEVÕTLUSE ÜLEVAADE

Eesti Statistikaamet www.stat.ee
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus www.eas.ee
Maakondlikud Arenduskeskused www.arenduskeskused.ee
Eesti Maksu- ja Tolliamet www.emta.ee
Vastused raamatupidamis- ja maksuküsimustele www.finance.ee
Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus www.kredex.ee
Krediidiinfo www.krediidiinfo.ee
Maksualane info www.maksumaksjad.ee
Majandustegevuse register mtr.mkm.ee
Vastused raamatupidamisalastele küsimustele www.raamatupidaja.ee
Seadused www.riigiteataja.ee
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet www.pria.ee
Keskkonnainvesteeringute Keskus www.kik.ee
Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar