Daylight

Ettevõtlus

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Pakume baasnõustamist alustavatele ettevõtjatele

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida tel 51 051 41  või e-posti teel kersti.palmiste@laanemaa.ee.
Pakume tasuta BAASNÕUSTAMISTEENUST järgmistes valdkondades

 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs

Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine, s.h.:

 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs; äriplaani vastavus programmi korrale ( vajalike komponentide olemasolu)
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu ja vastavus programmi korrale

Informatsiooniteenus:

 • EAS’i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine