Alustava ettevõtja baaskoolitus

BAASKOOLITUS ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATELE

2024 aastal baaskoolitust ei toimu.

 

2023 aasta alustava ettevõtja baaskoolitus toimus 21.02.2023-18.04.2023.a.

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja.

OSALUSTASU: 50 eurot ( sisaldab kohvipause ja koolitusmaterjale).

TOIMUMISKOHT:  Toimumiskoht sõltub osalejate arvust.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes. Priit Kuuskme 21.02 ja 07.03.23

 • Missioon, visioon ja eesmärgid
 • Äriidee
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Ettevõtluskeskkonna analüüs
 • Swot
 • Riskianalüüs
 • Ettevõtte asutamine
 • Ettevõtte finantseerimine

II moodul: Turundus ja müük. Koolitaja: Priit Kuuskme. 14.03 ja 21.03.23

 • Turundustööriistad ja -valikud
 • Bränd ja kaubamärk
 • Turunduskommunikatsioon
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid
 • Müügiprotsess; Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine. Koolitaja Kristo Krumm. 28.03 ja 04.04.23

 • Bilanss ja kasumiaruanne
 • Raamatupidamise nõuded
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Eelarve koostamine. Tasuvusanalüüs
 • Finantsprognooside koostamine
 • Omahinna arvutus

IV moodul: Enese- ja meeskonna juhtimine. ( 1 päev) Koolitaja: Priit Kuuskme. 11.04.23

 • Ajajuhtimine, efektiivsuse tõstmise põhimõtted ja töövahendid
 • Meeskonna moodustamine ja juhtimine
 • Ettevõtte kui süsteemi loomine

 Äriplaanide kaitsmine. ( 1 päev) Koolitaja: Priit Kuuskme. 18.04.23

 • Äriplaanide esitlus ja tagasiside

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar