Alustava ettevõtja baaskoolitus

 • Esileht
 • Alustava ettevõtja baaskoolitus

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Pakume baaskoolitust alustavatele ettevõtjatele

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

2020 a koolitus Läänemaal algab 26. okt ja lõpeb 10. dets!

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja

OSALEMINE: kohad on täis!

OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki.

TOIMUMISKOHT: Haapsalu Kutsehariduskeskuse seminariruum 209

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 

Toimub 26. ja 27. oktoober, koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük 

Toimub 10. ja 11. november, koolitaja Urmas Kamdron

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 

Toimub 24. ja 25. november, koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused 

Toimub 10. detsember, koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.