Daylight

Alustava ettevõtja baaskoolitus

 • Esileht
 • Alustava ettevõtja baaskoolitus

VALDKONNA ASJATUNDJA

MARELLE SAAR

marelle.saar@laanemaa.ee

+372 528 7103

Pakume baaskoolitust alustavatele ettevõtjatele

Uus Alustava ettevõtja baaskoolitus toimub 2023. aasta I kvartalis.  

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja.

OSALEMINE: palun täida ankeet.

OSALUSTASU: 50 eurot ( sisaldab kohvipause ja koolitusmaterjale). Registreerimine kuni 06.09.2022.a.

TOIMUMISKOHT: toimumiskoht on veel täpsustamisel.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 

Toimub: 13. ja 14. september, koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük 

Toimub: 03 .ja 04. oktoober, koolitaja Priit Kuuskme

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 

Toimub: 24. ja 25. oktoober, koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused 

Toimub: 10. ja 16. november, koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.