Daylight

Erasmus+

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

Erasmus+ õpiränded 2021 (2. taotlusvoor)

Järgmine kandideerimise tähtaeg: 05.10.2021 13:00

Eeltähtaeg: 14.09.2021

Õpirännete taotlusvoorus on võimalik esitada taotlusi noortevahetuste, noorsootöötajate õpirände ja noorte osalusprojektidele. Taotlusi saab esitada nii tavakorras kui ka Erasmus+ akrediteeringu põhjal.

Taotlemise info

Taotlus peab olema esitatud tähtaegselt. Mida varem tegutsed, seda rohkem närvirakke jääb hiljem projekti elluviimiseks. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta, nii on abikõlbmatud ka projektid, mis on esitatud 1 sekund hiljem ehk kell 13.00.01.

Erasmus+ koostööprojektid (2. taotlusvoor)

Järgmine kandideerimise tähtaeg: 03.11.2021 13:00

Eeltähtaeg: 13.10.2021

Koostööprojektide taotlusvoorus on võimalik esitada taotlusi suuremahulistele koostööprojektidele ja väikeprojektidele.

Taotlemise info

Taotlus peab olema esitatud tähtaegselt. Mida varem tegutsed, seda rohkem närvirakke jääb hiljem projekti elluviimiseks. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta, nii on abikõlbmatud ka projektid, mis on esitatud 1 sekund hiljem ehk kell 13.00.01.

Euroopa Solidaarsuskorpus (2. taotlusvoor)

Järgmine kandideerimise tähtaeg: 05.10.2021 13:00

Eeltähtaeg: 14.09.2021

Euroopa Solidaarsuskorpuse toel saab läbi viia kohalikke solidaarsusprojekteosaleda vabatahtlikus teenistuses või kaasata oma töösse vabatahtlikke.

 

Taotlemise info

Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlustähtajad on 28. mail (solidaarsusprojektid ja vabatahtlik teenistus) ja 5. oktoobril (solidaarsusprojektid).

Taotlus peab olema esitatud tähtaegselt. Mida varem tegutsed, seda rohkem närvirakke jääb hiljem projekti elluviimiseks. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta, nii on abikõlbmatud ka projektid, mis on esitatud 1 sekund hiljem ehk kell 13.00.01.

Projektitegijate Challenge: Nelja nädalaga tõeliseks tegijaks!

Eeltähtajad

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur pakub head võimalust esitada oma valmimisjärgus taotlus eeltähtajaks. Meie kogenud nõustajad annavad siis konstruktiivset tagasisidet ja häid näpunäiteid taotluse täiustamiseks. Taotlust eeltähtajaks esitades ära vajuta Esita/Submit nuppu, vaid saada pdf-dokument koos tegevuskavaga e-posti aadressile noustamine@harno.ee