Läänemaa ettevõtete tunnustamine

Läänemaa ettevõtete tunnustamise konkurss

Alates 2019. aastast korraldab sihtasutus Läänemaa konkurssi, et selgitada välja Läänemaa parimad ettevõtted.

Läänemaa ettevõtete tunnustamise eesmärk on väärtustada maakonna ettevõtjate tegevust. Läänemaa ettevõtluse auhind on maakonna kõrgeim tunnustus ettevõtetele.

Läänemaa ettevõtjate tunnustamisüritus 2022

ETTEVÕTETE TUNNUSTAMISE KONKURSI STATUUT

Tunnustused antakse välja kuues kategoorias:
1. Läänemaa aasta ettevõte
2. Läänemaa aasta eksportija
3. Läänemaa ettevõtlusvedur (25 aastat ja rohkem tegutsenud ettevõte Läänemaal)
4. Läänemaa aasta turismielu edendaja
5. Läänemaa aasta toode või teenus
6. Läänemaa aasta õpilasfirma ja aasta minifirma

Kandidaatide esitamine konkursile
Kandidaate saab konkursile esitada 1. august kuni 30. september.
Konkursile saab kandideerima esitada vaid äriühinguid, kandideerijatel ei tohi olla seisuga 30.09 Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlga ja Äriregistrile peab olema esitatud eelmise majandusaasta aruanne.
Kandidaate saavad esitada eraisikud, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kodanikeühendused ja muud organisatsioonid, s.h ettevõtjad ise. 

Konkursi korraldajal on õigus konkursilt eemaldada kandidaate, kes ei vasta hindamiskriteeriumite tingimustele. Korraldaja võib välja anda eriauhindu või jätta sobiva kandidaadi puudumisel tunnustuse välja andmata.  Konkursi korraldajad jätavad endale õiguse konkursil osalevate kandidaatide ümbertõstmiseks kategooriate vahel. Konkursile esitatud ettevõte peab olema registreeritud Lääne maakonda (või tegevus peab olema suunatud Lääne maakonna inimeste hüvanguks).

Parimate valimine
Konkursile esitatud kandidaate hindab 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Läänemaa ettevõtjad, omavalitsuste, Töötukassa ja SA Läänemaa esindajad. Aasta õpilasfirma ja aasta minifirma valitakse õpilasfirmade konkursil mais.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja Läänemaa ettevõtete tunnustamisüritusel ja info avaldatakse SA Läänemaa kodulehel.

KATEGOORIAD:

Läänemaa aasta ettevõte

Hindamiskriteeriumid: aluseks võetakse möödunud aasta tööjõukulud koos maksudega, ärikasum, investeeringud ja töötajate arv. Ettevõtte põhitegevuskohaks peab olema vähemalt viiel viimasel aastal Läänemaa.

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: ettevõtte toote või teenuse tuntus väljaspool Läänemaad, märkimisväärne investeering või tegu Läänemaal.

Esita oma kandidaat

Läänemaa aasta eksportija

Hindamiskriteeriumid: eelneva majandusaasta ekspordimaht kokku, ekspordimaht/ekspordiosakaal käibest ja/või ekspordi osakaal kogu maakonna ekspordimahust (eurodes).  

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: eksportturgude arv ja unikaalsus, eksporditavate toodete ja teenuste unikaalsus, klientide arv või muu tähelepanu vääriv eksporditegu.

Esita oma kandidaat

Läänemaa ettevõtlusvedur

Hindamiskriteeriumid: 25 aastat ja rohkem Läänemaal tegutsenud stabiilsete majandusnäitajatega, jätkusuutlik, arenev ja edumeelne ettevõte, tubli tööandja.

Esita oma kandidaat

Läänemaa turismielu edendaja

Hindamiskriteeriumid: eelneva majandusaasta tööjõukulud koos maksudega, ärikasum, investeeringud ja töötajate arv.

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: keskkonnasäästlik majandamine, teenuste ja toodete eristumine ja unikaalsus, tähelepanu vääriv turundustegu, toetus ja kaasa aitamine piirkonna turismi arengule ja turismipiirkonna maine tõstmisele ning tuntus sihtgrupi hulgas.

Esita oma kandidaat

Läänemaa aasta toode või teenus

Hindamiskriteeriumid: viimase 2 aasta jooksul turule tulnud uus toode või teenus, mis väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu, on uudne, ainulaadne ja keskkonnasõbralik.

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: toote või teenuse valmistamiseks kasutusele võetud uued disaini- või tehnoloogilised lahendused, tuntus väljaspool Läänemaad, kaasnev märkimisväärne investeering või tegu Läänemaal.

Esita oma kandidaat

Läänemaa aasta õpilasfirma ja/või minifirma

Hindamiskriteeriumid: õpilasfirma/minifirma on silma paistnud oma toote või teenuse läbimõeldud lahenduse, terviklikkuse, leidlikkuse, unikaalsuse või edukate esinemiste/osalemistega kohalikel ja riiklikel konkurssidel, esitlustel, õpilasfirmade laatadel jms.
Õpilasfirma/minifirma valitakse Läänemaa õpilasfirmade konkursil mais, tunnustatakse sügisel.

Tunnustamise auhinnad valmistavad klaasikunstnikud Kairi Orgusaar ja Aleksandra Pavlenkova.
Auhindade valmimist saab vaadata SIIN

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar