EAS TOETUSPROGRAMMID ETTEVÕTJALE


Alustajaid toetades peame silmas eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtteid.

Euroopa Liidu struktuurfondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta loe lähemalt: Struktuurfondide kodulehelt.

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar