5 aastat üle-Eestilist võrgustikku! Oleme kasvanud selle aja jooksul pea kümnekordselt

Haridusprogramm „Ettevõtlik Kool“ sai alguse Ida-Viru maakonnast ja alustas laienemist teistesse maakondadesse viis aastat tagasi. Sellest ajast alates on võrgustik kasvatanud liikmete arvu pea kümnekordselt: 17lt 145 õppeasutuseni. Nende seast on hindamise läbinud õppeasutusi 90, mis kõik kannavad kvaliteedimärgist „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed“.

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja eluline õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Nendes koolides ja lasteaedades on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid nendest endist. See tähendab, et meie programmi abil kasvatame hakkama saajaid noori,“ selgitab haridusprogrammi arendusjuht Heidi Uustalu.

Selleks, et õppeasutus saaks kasutada ka kvaliteedimärgist tuleb Heidi Uustalu sõnul läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: õppe- ja kasvatusprotsess, eestvedamine ja juhtimine, professionaalse arengu toetamine, koolipere aktiivsus ja mõju kogukonnas ja ressursid.

Hindamise läbinud õppeasutused jaotatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.

• Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile. Baastaseme on saanud 80 õppeasutust.
• Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas. Hõbetaseme on saanud 9 õppeasutust.
• Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel. Kuldtaseme õppeasutusi on üks – Kiviõli I Keskkool.

Heidi Uustalu sõnul on võrgustikul suured plaanid tulevikuks. „Sel aastal on eesmärk laieneda suuremalt Harju- ja Tartumaale, digitaliseerida Ettevõtliku Kooli standard, et tagada selle parem kättesaadavus ja kasutajamugavus kõikidele koolidele. Lisaks viia läbi uuring Ettevõtliku Kooli enesehindamise rakendamise mõjust ning jätkata Eesti esimese rahatarkuse mentorklubi arendamist ja elluviimist,“ loetleb Uustalu.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 130 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase.
Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Vaata siit, millised õppeasutused on meiega liitunud:  https://evkool.ee/vorgustiku-oppeasutused/

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Kaja Rüütel