Daylight

HTM rahastus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks Läänemaa munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades toetuse taotlemise ning jaotamise põhimõtted

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium, käesolevast aastast Haridus- ja Noorteamet ehk HARNO,  riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas.

SA Läänemaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist toetust.

Taotluse periood on avatud 01.04.2021 kuni 25.04.2021.

Läänemaal on käesoleval aastal kasutada kokku 31996€.

Õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamiseks + õpilasürituste korraldamiseks on eraldatud 25819,16€ ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituseks 6176,85€.

 NB! Aruanne tuleb esitada hiljemalt 14 päeva peale ürituse toimumist.

Käesoleval aastal kasutame meile tuttavaid taotlus- ja aruande vorme. Kõikides täiendavates küsimustes palun pöörduda valdkonna asjatundja poole: Kaja Rüütel 55664766 kaja.ruutel@laanemaa.ee

Taotlusvormide lingid