Daylight

HTM rahastus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks Läänemaa munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades toetuse taotlemise ning jaotamise põhimõtted

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM)  riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas. Läänemaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist raha SA Läänemaa.

SA Läänemaa annab teada, et pikendame HTM toetuse taotluste tähtaega! Uus tähtaeg on 01.03.2020. Taotlus tuleb digiallkirjastatult saata e-postiga aadressile info@laanemaa.ee.

Toetuse summa on 2020 aastal kokku 32113€.

NB! Aruanne tuleb esitada hiljemalt 14 päeva peale ürituse toimumist.

Taotlusvormide lingid