HTM rahastus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks Läänemaa munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades toetuse taotlemise ning jaotamise põhimõtted

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM)  riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas. Läänemaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist raha SA Läänemaa. Toetuse summa on 2020 aastal kokku 32113€.

SA Läänemaa annab teada, et 2020 HTM toetuste taotlemine on lõppenud ja komisjoni otsusel välja jagatud.

NB! Aruanne tuleb esitada hiljemalt 14 päeva peale ürituse toimumist.

Taotlusvormide lingid