MAAKONDLIKE ÕPILASÜRITUSTE JA AINESEKTSIOONIDE TÖÖKS LÄÄNEMAA MUNITSIPAAL-, RIIGI- JA ERAÜLDHARIDUSKOOLIDES JA LASTEAEDADES TOETUSE TAOTLEMISE NING JAOTAMISE PÕHIMÕTTED

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas.

 

SA Läänemaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist toetust.

Taotluse periood on avatud 15.03.2023 kuni 09.04.2023.

Läänemaal on käesoleval aastal kasutada kokku 32 243€.

Õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamiseks + õpilasürituste korraldamiseks on eraldatud 25 874€ ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituseks 6 369 €.

Toetuse taotlemise ja jaotamise põhimõtted

HTM rahastuse taotlemise ja jaotamise põhimõtted leiab SIIT.

Taotlusvormide lingid

Koolieelsete lasteasutuste täiendusõpe

Taotlusvorm
Aruande vorm

Koolijuhtide ja õpetajate koolitused

Taotlusvorm
Aruande vorm

Õpilasüritused ja olümpiaadid

Taotlusvorm
Aruande vorm

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Kaja Rüütel