HTM rahastus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks toetuse taotlemise ja jaotamise põhimõtted

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM)  programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid 2017-2020” ning „Üldharidusprogrammi 2017-2020” elluviimise raames maakondadele sihtotstarbelist toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas.  Läänemaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist raha SA Läänemaa, endise nimega Lääne-Eesti Arenduskeskus SA (LEAK).