Jäätmekava

Jäätmekava

Valminud on Lääne maakonna omavalitsuste ühtne jäätmekava 2022–2026 eelnõu, millega on võimalik tutvuda 18. oktoobrist kuni 1. novembrini.

Samal perioodil on võimalik ka esitada arengukava eelnõule ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil info@laanemaa.ee või posti teel aadressile Karja 27, Haapsalu 90502.

Eelnõu tutvustamiseks toimuvad avalikud arutelud:

– 15. novembril 2021 kell 15.00 Taeblas Lääne-Nigula Vallavalitsuses, aadressil Haapsalu mnt 6.

18. novembril 2021 kell 12.00 Vormsi Vallavalitsuses, aadressil Hullo küla.

– 25. novembril 2021 kell 15.00 Haapsalu Linnavalitsuses, aadressil Posti 34.

Oodatud on kõigi ettepanekud ning osavõtt!

Jäätmekava on omavalitsuste arengukava osa, millega planeeritakse jäätmehooldust ja jäätmete ringlussevõtu korraldamist Lääne maakonna omavalitsuste territooriumil aastatel 2021–2026. Jäätmekava on koostatud lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, jäätmeseadusest ja pakendiseadusest. Jäätmekava on koostatud Sihtasutus Läänemaa poolt Läänemaa kohalikele omavalitsustele ühiselt.

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduse eesmärkide püstitamisel on lähtutud riigi jäätmekavast, Euroopa ringmajanduse tegevuskavast, seadusandlusest tulenevates kohustustest, kogukonna vajadustest ning seni kehtinud maakondlikust  jäätmekavast ning omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadest.

Läänemaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2022-2026