Koolitused

VALDKONNA ASJATUNDJA

TIINA OJAMÄE

+372 5635 2591


KÜSKi rahastusel toimub igas maakonnas MTÜ juhtide arenguprogramm. Arenguprogrammi eesmärk on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Sellega suureneb maakonnas tegutsevate vabaühenduste võimekus osaleda poliitika kujundamises või avalike teenuste osutamisel.

Info uue arenguprogrammi kohta tuleb oktoobris 2018.