Koolitused 2019

VALDKONNA ASJATUNDJA

TANEL TIISLER

+372 5340 4783


Läänemaa vabaühenduste arenguprogramm alustab taas!

Arenguprogramm alustab 22. veebruaril ja kestab kevadeni 2019.  Arenguprogrammi lõpuks on ühendused läbi mõelnud oma tegevused, leidnud võimalused omatulu teenimiseks ja koostanud elluviidava äriplaani.

Keda ootame osalema? Arenguprogrammis saab osaleda 8 Läänemaa vabaühendust ja ootame igast MTÜst kahte aktiivset inimest, kellel on soov ja tahe oma ühingu tegevused läbi mõelda. Ootame osalejaid, kes on huvitatud omatulu teenimise võimalustest, kellel on aega ja tahtmist teha peale koolitusi ka kodutööd. Programmi lõppedes peaks igal ühendusel olema valminud äriplaan.

Millest programm koosneb? Toimub 5 koolituspäeva ja kahepäevane õppereis. Programmi lõpus esitleme oma valminud äriplaane.  Koolituspäevad toimuvad erinevates kohtades, võimalusel viime koolitused läbi osalevate MTÜde tegevuskohtades. Igal koolitusel kuuleme lisaks  ka mõne tegutseva ühenduse kogemuslugu. Märtsikuu omatulu teenimise koolitus toimub koos Raplamaa ühendustega. Lisaks koolitustele on igale ühendusele ette nähtud 1 personaalne  nõustamispäev. Nõustamispäev viiakse läbi koos SA Läänemaa MTÜ ja ettevõtluskonsultandiga.

Programmi koolitused:
22. veebruar kell 10-16 Eesmärkide ja ressursside töötuba. Saame tuttavaks, püstitame eesmärgid, kaardistame  oma tegevused ja olemasolevad eesmärgid.  Töötoa viib läbi Lianne Teder.  
Esimese koolituse toimumiskoha teatame registreerunutele paar päeva enne koolitust.
12.märts Omatulu teenimise võimalused, toote ja teenuse arendamine. Koolitaja Doris Põld. (Koolitus toimub Raplamaal Teenuse mõisas koos Raplamaa ühendustega)

16.aprill Finantsjuhtimine: lühiülevaate raamatupidamisest ja finantsaruannetest, teeme tasuvusanalüüsi ja finantsprognooside koostamine. Koolitaja Siiri Einaste.
Kuupäev lahtine*. Meeskonna moodustamine ja motiveerimine. Koolitaja Kaire Valge
Kuupäev lahtine*. Teenusedisaini  või  turunduse koolitus.
Kuupäevad lahtised*. 2-päevane õppereis teise maakonna vabaühendustega tutvumiseks. Õppereis toimub kas Saaremaale või Hiiumaale.

*  Lahtised kuupäevad otsustame koos osalejatega.

Mis see maksab? Programmi maksumus ühele osaleja 50 eurot, 2 inimest ühest ühendusest saavad programmis osaleda kokku 60 euro eest. Koolitustasu sisaldab koolitusi ja toitlustamist ja õppereisi kulusid. Transport koolituskohta on osaleja oma kuludega.

MTÜ juhtide arenguprogramm toimub tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.