Haapsalu raudtee

VALDKONNA ASJATUNDJA

Rein Riisalu

+372 511 2899

Raudtee taastamine

Eraraudtee ja jalgrattatee

Reisirongiliikluse lõpetamine

Haapsalu raudtee lugu – sissejuhatus ja raudtee õitseng

HAAPSALU RAUDTEE LÄÄNEMAAL JA HARJUMAAL

Raudteeprogrammi eesmärk on teha ära ettevalmistavad tööd, mis on vajalikud Riisipere-Rohuküla reisiraudtee taastamiseks. Nendeks töödeks on eskiiside koostamine ja kooskõlastamine, eeluuringute tellimine, läbirääkimised seotud osapooltega ja takistuste kõrvaldamine raudtee ehitamise teelt, et kiirendada reisirongiliikluse taasavamist. Programm algatati nõukogu 27. märtsi 2018. a otsusega. Programmi rahastavad 2018. a Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja Saue vald.

RAUDTEEÜHENDUSE TAASTAMINE

Vabariigi Valitsuse 2017. a otsuse alusel taastab AS Eesti Raudtee raudteetaristu Riisipere-Turba 6,5 km lõigul. Reisirongiliiklus on plaanis taasavada sügisel 2019. Tegemist on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee I etapiga.

SA Läänemaa keskendub 2018. a raudtee II etapi ettevalmistustöödele fookusega Turba-Risti lõigul. Läbiviidavad tegevused:

 1. Arheoloogilised eeluuringud raudteekoridori jäävatel muinsuskaitse all olevatel aladel Rõuma külas (Asulakoht nr 10137) ja Risti alevikus (Kivikalme nr 10136).
  Töö tulemus: Takistusi raudtee rajamiseks pole. Kui projekteerimisel selgub raudteetrassi täpne asukoht, siis on soovitatav Asulakoha kaitsevööndis teha täiendav uuring või kaasata arheoloog ehitustööde juurde. Aruanne failina
  Pressiteade 24.01.2019.a.
 2. Annamõisa metsise kaitsevööndi piiride täpsustamine Ellamaa-Risti vahel.
  Töö tulemus: Keskkonnaministeerium muutis määrusega Annamõisa metsise püsielupaiga kaitsevööndi välispiiri, nihutades seda keskeltläbi 6-12 m võrra, nii et Haapsalu raudteetrass ei jääks kaitsevööndisse. Muudatuse tulemusena kadus Ellamaa-Risti vahelt ehituskeelupiirang enne 1. juulit. Nüüd on võimalik rajada Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee (53 km) taristu korraga ühe ehitushooaja jooksul. Määruse muudatus lingina.
  Pressiteade 31.01.2019.a.
 3. Raudtee eskiisprojekt Ellamaal, mille raames projekteeritakse  ja kooskõlastatakse eskiisprojekti tasemel tehnilised lahendused (teede ja raudtee ristumised ning juurdepääsuteed Ellamaal, ooteplatvormi ja parkla asukoht).

Lisaks koondatakse SA Läänemaa kodulehele kokku materjalid Haapsalu raudtee ajaloost ja varem tehtud töödest raudtee taastamiseks.