Haapsalu raudtee

VALDKONNA ASJATUNDJA

Rein Riisalu

+372 511 2899

HAAPSALU RAUDTEE LÄÄNEMAAL JA HARJUMAAL

Raudteeprogrammi eesmärk on ette valmistada, läbi viia ja toestada tegevusi, mis aitavad kaasa Riisipere-Rohuküla raudtee ja sellel reisijateveo taastamisele ning tagada elanikkonna ja huvigruppide teavitamine programmi eesmärkidest ja tegevustest. Programm algatati nõukogu 27. märts 2018. a otsusega.

Raudeeühenduse taastamine

Vabariigi Valitsuse 2017. a otsuse alusel taastab AS Eesti Raudtee raudteetaristu Riisipere-Turba 6,5 km lõigul. Reisirongiliiklus on plaanis taasavada sügisel 2019. Tegemist on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee I etapiga.

SA Läänemaa keskendub 2018. a II etapi ettevalmistustöödele, mille raames projekteeritakse  ja kooskõlastatakse eskiisprojekti tasemel tehnilised lahendused (näiteks teede ja raudtee ristumised Ellamaal), viiakse läbi arheoloogilisi kaevamisi raudteekoridori jäävatel muinsuskaitse all olevatel aladel ning täpsustatakse kaitsealuste liikide kaitsevööndite piire raudteekoridoris. Kõik tööd on eelduseks või sisendiks projekteerimistingimuste koostamisele, mille põhjal saaks hakata kavandama uut raudteed.