Maakonna arengustrateegia

  • Esileht
  • Maakonna arengustrateegia

VALDKONNA ASJATUNDJA

Tanel Tiisler

+372 5340 4783

Maakonna arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist koordineerib sihtasutus Läänemaa. Maakonna arengustrateegia loomine toimub tihedas koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Arengustrateegia dokument (pdf)

Arengukava koostamise ajakava:

  • Aprill-juuni töörühmade (juhtrühm, töörühm, teemarühmad) töö (arutelud partneritega, intervjuud, seminarid – visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, projektiideede korje jms)
  • Juuni-august arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine
  • September-oktoober  töörühmade töö
  • Oktoober-november arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine, tutvustamine ja avalikud arutelud, tagasiside partneritelt
  • November heakskiit MARO juhtorganilt
  • Detsember-jaanuar Arengustrateegia arutelud KOVide volikogudes
  • 15. jaanuar 2019 Arengustrateegia KOVide poolt vastu võtmise tähtaeg
  • Jaanuar-veebruar Arengustrateegia tegevuskava kinnitamine MARO juhtorgani poolt