Daylight

Maakonna arengustrateegia

  • Esileht
  • Maakonna arengustrateegia

VALDKONNA ASJATUNDJA

SA Läänemaa meeskond

Maakonna arengustrateegia

Lääne maakonna arengustrateegia kehtiv versioon valmis 2018. aastal, muudeti 2022. aastal Läänemaa omavalitsuste volikogude poolt ning viimased muudatused jõustusid:
01.02.2022 – Lääne-Nigula vald;
07.02.2022 – Haapsalu linn;
15.02.2022 – Vormsi vald.

Maakonna arengustrateegia koostamist koordineeris SA Läänemaa ning selle loomine toimus koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Arengustrateegia dokument

Arengustrateegia tegevuskava 2019-2023

Maakonna arengustrateegia elluviimine toimub vähemalt 4-aastaseks perioodiks koostatud arengustrateegia tegevuskava alusel. Selle koostamine toimub 3 kuu jooksul peale arengustrateegia kinnitamist ning tegevuskava uuendatakse igal aastal.

Tegevuskava Lääne maakonna arengustrateegiale aastateks 2019-2023

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 seletuskiri

Tegevuskava koostamise juhtrühma koosolekute protokollid

Maakonna arengustrateegia seire