Daylight

Maakonna arengustrateegia

  • Esileht
  • Maakonna arengustrateegia

VALDKONNA ASJATUNDJA

Tanel Tiisler

+372 5340 4783

Maakonna arengustrateegia

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ on kinnitatud kõigi kolme maakonna volikogu poolt:
23.01.2018 – Lääne-Nigula vald;
25.01.2018 – Haapsalu linn;
28.01.2018 – Vormsi vald.

Maakonna arengustrateegia koostamist koordineeris SA Läänemaa ning selle loomine toimus koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Arengustrateegia dokument
Seletuskiri volikogude määruste juurde
Arengustrateegiat menetlenud KOV komisjonide ja osavallakogude protokollid, laekunud ettepanekud ja nende menetlemise koosoleku protokoll (koondfailina)

Maakonna arengustrateegia seire

Arengustrateegia tegevuskava 2019-2022

Maakonna arengustrateegia elluviimine toimub vähemalt 4-aastaseks perioodiks koostatud arengustrateegia tegevuskava alusel. Selle koostamine toimub 3 kuu jooksul peale arengustrateegia kinnitamist ning tegevuskava uuendatakse igal aastal.

Tegevuskava Lääne maakonna arengustrateegiale aastateks 2019-2022 on heaks kiidetud kõigi maakonna omavalitsuste poolt:

16.05.2019 – Lääne-Nigula vald;
27.05.2019 – Vormsi vald;
31.05.2019 – Haapsalu linn.

Tegevuskava järgmine uuendamine algab 2019. aasta teises pooles.

Tegevuskava Lääne maakonna arengustrateegiale aastateks 2019-2022

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 seletuskiri

Tegevuskava koostamise juhtrühma koosolekute protokollid