Daylight

Maakonna arengustrateegia

  • Esileht
  • Maakonna arengustrateegia

VALDKONNA ASJATUNDJA

Grete Kindel

+372 5371 0852

Maakonna arengustrateegia

Lääne maakonna arengustrateegia esimene versioon valmis 2018. aastal ning muudeti Läänemaa omavalitsuste volikogude poolt:
15.05.2020 – Lääne-Nigula vald;
03.05.2020 – Haapsalu linn;
05.05.2020 – Vormsi vald.

Maakonna arengustrateegia koostamist koordineeris SA Läänemaa ning selle loomine toimus koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Arengustrateegia dokument

Arengustrateegia tegevuskava 2019-2022

Maakonna arengustrateegia elluviimine toimub vähemalt 4-aastaseks perioodiks koostatud arengustrateegia tegevuskava alusel. Selle koostamine toimub 3 kuu jooksul peale arengustrateegia kinnitamist ning tegevuskava uuendatakse igal aastal.

Tegevuskava Lääne maakonna arengustrateegiale aastateks 2019-2022

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 seletuskiri

Tegevuskava koostamise juhtrühma koosolekute protokollid

Maakonna arengustrateegia seire