Daylight

Maakonna energia- ja kliimakava

  • Esileht
  • Maakonna energia- ja kliimakava

VALDKONNA ASJATUNDJA

GRETE KINDEL

+372 5371 0852

Maakonna energia- ja kliimakava

Läänemaa Omavalituste  Liit kuulutas 2021. aastal välja hanke  eksperdi teenuse ostmiseks projekti “Läänemaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine” raames. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2014-2021 Keskkonnaministeeriumi programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“.

Hanke tulemusena leiti ekspertteenuse pakkuja Läänemaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava (Läänemaa KEKK)  koostmiseks neljas valdkonnas:

  • majandus;
  • biomajandus;
  • taristu ja ehitised;
  • energeetika ja varustuskindlus.

Samuti leiti eksperditeenuse pakkuja Läänemaa kohalike omavalitsuste  nõustamiseks Läänemaa KEKK koostmisel neljas valdkonnas:

  • tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus;
  • maakasutus ja planeerimine;
  • looduskeskkond;
  • kogukond, teadlikkus ja koostöö.

Läänemaa Omavalitsuste Liidu välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Norra Vikeni Maavolikogu.

Täpsem info pakkumuse esitamiseks oli:

pakkumuse kutse;

Lisa 1 – Mõõdikute aruandluse tabel vastavalt juhistele;

Lisa 2 – Lõpparuandluse tabel näitajate soovitustega.

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda projektijuhi Grete Kindel poole,

e-posti aadressil info@laanemaa.ee  või mobiiltelefoni numbril +372 5371 0852.