PATEE

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõttlikuse edendamiseks

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks perioodil 2017-2023 eesmärk on ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

LÄÄNE MAAKONNA PIIRKONDLIKE ALGATUSTE TUGIPROGRAMMI 2017-2023

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks perioodil 2017-2023 eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Läänemaa PATEE 2020-2023 projekti väljundid on:

  • Läänemaa ettevõtete areng ja kasv
  • Konkurentsivõimelisem elu- ja ettevõtluskeskkond
  • Läänemaa haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena
  • Turismi, s.h. loodusturismi, arendamine

Kogu perioodi toetust puudutav eelarve on 494 079,19 eurot, millele lisandub 16% omaosalus.

Kokkuvõtlik video PATEE tegevuste kohta.

Läänemaa PATEE tegevuste video on valminud Euroopa Liidu struktuurifondi toel.

Ettevõtte väliste ekspertide kaasamise toetus (nõustamisosak):

Toetuse eesmärk: ettevõtted on sageli olukorras, kus võib jääda vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas tekkinud olukorras tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Selleks, et kiiremini edasi liikuda, saavad ettevõtted kasutada välise eksperdi abi. Eksperdid võivad näiteks tuua ettevõttesse teadmisi turgude ja trendide kohta, aitavad digitaliseerimisel, digiturunduse tegemisel  või abistavad toodete arendamisel ja disainimisel, et need oleksid konkreetsele turule sobilikud. Nõustamisosaku abil eksperdi kaasamine teeb ettevõtte jaoks väljakutsete lahendamise ja arengu lihtsamaks ning võimaldab säästa eksperdi kaasamisele kuluvat aega ning raha. Ekspertteenuse osutajaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud projektis nimetatud teenuste müük. Sobiva eksperdi valib ettevõte ise ja kooskõlastab teenuse tellimise sihtasutusega.

Eksperdi kulud hüvitatakse toetusena kogusummas kuni 4000 eurot. Toetust on võimalik saada kogusumma ulatuses mitmes osas. Ettevõttel endal tuleb tasuda omafinantseering min 5% eksperdi kaasamise kogusummast (käibemaksuta).

Eksperdi kaasamise toetuse saaja peab olema tegutsenud Läänemaal vähemalt 2 aastat ja ettevõtte käive on olnud vähemalt 20 tuhat eurot/aastas.

Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust SA Läänemaa konsultandiga:
Marelle Saar
marelle.saar@laanemaa.ee
+372 528 7103

2023 aastal valmis Euroopa Liidu regionaalfondi toel Läänemaa ettevõtluse ülevaade, millega saab tutvuda SIIN

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar