Daylight

PATEE

VALDKONNA ASJATUNDJA

Grete Kindel

+372 5371 0852

PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISEKS

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks perioodil 2017-2023 eesmärk on ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2023

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks perioodil 2017-2023 eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Läänemaa PATEE 2020-2023 projekti väljundid on:

  • Läänemaa ettevõtete areng ja kasv
  • Konkurentsivõimelisem elu- ja ettevõtluskeskkond
  • Läänemaa haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena
  • Loodusturismi arendamine

Kogu perioodi toetust puudutav eelarve on 320 826,00 eurot, millele lisandub 16% omaosalus.