SA Läänemaa raudteeprogramm 2018

 • Esileht
 • SA Läänemaa raudteeprogramm 2018

VALDKONNA ASJATUNDJA

Rein Riisalu

+372 511 2899

Raudteeprogramm 2018

SA Läänemaa keskendus 2018. a raudtee II etapi ettevalmistustöödele fookusega Turba-Risti lõigul. Tööde tegemiseks kulus üle 42 tuhande €. Läbiviidud tegevused:

 1. Arheoloogilised eeluuringud raudteekoridori jäävatel muinsuskaitse all olevatel aladel Rõuma külas (Asulakoht nr 10137) ja Risti alevikus (Kivikalme nr 10136).
  Töö tulemus: Takistusi raudtee rajamiseks pole. Kui projekteerimisel selgub raudteetrassi täpne asukoht, siis on soovitatav Asulakoha kaitsevööndis teha täiendav uuring või kaasata arheoloog ehitustööde juurde. Aruanne failina
  Pressiteade 24.01.2019.a.
 2. Annamõisa metsise kaitsevööndi piiride täpsustamine Ellamaa-Risti vahel.
  Töö tulemus: Keskkonnaministeerium muutis määrusega Annamõisa metsise püsielupaiga kaitsevööndi välispiiri, nihutades seda keskeltläbi 6-12 m võrra, nii et Haapsalu raudteetrass ei jääks kaitsevööndisse. Muudatuse tulemusena kadus Ellamaa-Risti vahelt ehituskeelupiirang enne 1. juulit. Nüüd on võimalik rajada Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee (53 km) taristu korraga ühe ehitushooaja jooksul. Määruse muudatus lingina.
  Pressiteade 31.01.2019.a.
 3. Raudtee eskiisprojekt Ellamaal, mille raames projekteeriti eskiisprojekti tasemel tehnilised lahendused (teede ja raudtee ristumised ning juurdepääsuteed Ellamaal, ooteplatvormi ja parkla asukoht).
  Töö tulemus: Võimalikud alternatiivid Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ning raudtee ristumiseks, samuti juurdepääsuteed seoses Sealõpe tee ülesõidu sulgemisega ning ooteplatvormi ja parkla asukohad eskiisprojekti tasandil projekteeritud. 2019 jätkub variantide täpsustamine (vajalikud täiendavad geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud ning turbamaardlatega seonduvate piirangute väljaselgitamine) ja kooskõlastamine seotud osalistega.

Valminud tööd