EDIC

EUROPE DIRECT LÄÄNEMAA TEABEKESKUS

Europe Direct Läänemaa teabekeskus kuulub Euroopa Komisjoni poolt loodud üle-euroopalisse teabekeskuste võrgustikku. Teabekeskuse põhiülesandeks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu (EL) puudutavates küsimustes.

Europe Direct Läänemaa teabekeskus asub Sihtasutusega Läänemaa samades ruumides aadressil Karja 27, Haapsalu, II korrus.

  • Annab ning levitab Euroopa Liidu alast teavet ja trükiseid;
  • Nõustab Euroopa Liitu puudutavates küsimustes või vajadusel suunab küsimused asjakohasesse EL võrgustikku või Europe Direct kõnekeskusesse;
  • Korraldab maakonnas põnevaid Euroopa Liidu alaseid üritusi;
  • Jagab informatsioon rahvusvaheliste projektikonkursside kohta;
  • Aitab korraldada Euroopa Liidu teemalisi üritusi.

Teabekeskus on avatud E-R 8.30-17.00. Keskuse külastamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida kirjutades euroinfo@laanemaa.ee 

ELi alane eestikeelne info on kättesaadav tasuta telefonil 00 800 6789 1011.

Hoia end kursis ürituste ja EL teemaaliste uudistega meie Europe Direct Läänemaa Facebooki lehel.

Loe lisaks:

EDIC EUROPE LÄÄNEMAA ÜRITUSED

Europe Direct Läänemaa korraldab põnevaid üritusi, mille käigus jagatakse ja kinnistatakse Euroopa Liidu alaseid teadmisi.  

Üritused

Haapsalus on käimas Euroopa nädal: tegevusi debatist kuni orienteerumismänguni
9. mail on Euroopa päev ja sellega seoses on ka Haapsalus terve nädala vältel nii mõndagi toimumas. Eestil täitus 1. mail Euroopa Liiduga ning 29. märtsil NATOga ühinemisest 20 aastat, mistõttu on eriti oluline Euroopa päevale sellel aastal tähelepanu pöörata.
Haapsalus toimus 7. mail debatt, kus Märt Treieri modereerimisel osalesid Sven Mikser, Luukas Kristjan Ilves, Kristjan Vanaselja, Aivar Riisalu, Rain Epler, Evelyn Sepp, Riho Terras. Debati peamiseks teemaks oli julgeolek, ent käsitletud said ka teised osalejatele põnevad teemad. Peale teadmiste tõstmise oli debati eesmärk ka pöörata tähelepanu sellele, et juunis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ning innustada inimesi valima minema. 2019. aastal oli Euroopa Parlamendi valimisaktiivsus Eestis suhteliselt madal – 37,60%. Eestist väiksema aktiivsus oli veel vaid Suurbritannias (37,18%), Lätis (33,53%), Portugalis (30,75%), Horvaatias (29,85%) Sloveenias (28,89%), Tšehhis (28,72%), Slovakkias (24,74%).
Euroopa Parlamendi valimised ei ole üksnes võimalus osaleda demokraatlikus protsessis, vaid ka vahend, millega saab mõjutada Euroopa ja kogu maailma tulevikku. Oluline on mõista, et iga hääl loeb. See ei ole mitte ainult õigus, vaid ka vastutus.
Valima on aga oluline minna, sest see annab inimestele võimaluse valida esindajad, kes langetavad otsuseid küsimustes, mis mõjutavad igapäevaelu peaaegu kõigis aspektides – alates kaubandusest ja keskkonnast kuni julgeolekuni välja.
Peale selle, et 7. mail toimus debatt, on 8. mail Haapsalu raamatukogu lugemissaalis külas Marina Kaljurand, kes räägib Euroopa Liidust ja tutvustab Euroopa Parlamendi tööd.
Sisukas Euroopa päeva programm on Haapsalu põhikoolil. Lastele on esinema kutsutud Team Europe Eesti lektor Kalmar Kurs, ühtlasi toimuvad terve päeva vältel erinevad teemakohased tegevused. Koolis on terve nädala jooksul loomevõistlus teemal „Mina, Eesti ja Euroopa“.
Noortekeskustes toimus Euroopa päeva tähistamine euroopateemaliste lauamängude mängimisega.
Terve nädala vältel (6.–12. mail) on võimalik osaleda Euroopa päeva orienteerumismängul. Osalemiseks peab telefonis alla laadima Navicupi mobiilirakenduse. Mängu sisenedes avaneb ekraanil orienteerumispunktidega tähistatud linna kaart. Jõudes kontrollpunkti, avaneb ekraanil valikvastustega Euroopa-teemaline küsimus, millele peab edasi liikumiseks vastama. Raja läbimiseks pole ajalist piirangut ning seda saab teha seitsmel päeval, 6.–12. mail. Poolelioleva teekonna võib rakenduses vahepeal pausile panna ning tulla selle juurde tagasi sobival ajal, kas või järgmisel päeval. Teekonnal seikleb osalejaga kaasa ning küsib küsimusi Valge Daam.
Erinevate Euroopa päeva sündmuste ja tegevuste kohta leiab infot Europe Direct Läänemaa Facebooki lehelt. Europe Direct Läänemaa elab Euroopa päeva vaimus ning kutsub kõiki orienteerumismängust osa võtma ja ühiselt Euroopat tähistama!

Haapsalus toimub 5. – 9. mail Euroopa-teemaliste küsimustega orienteerumismäng. Osalemiseks peab telefonis alla laadima Navicupi mobiilirakenduse. Mängu sisenedes avaneb ekraanil orienteerumispunktidega tähistatud linna kaart. Jõudes kontrollpunkti, avaneb ekraanil valikvastustega Euroopa-teemaline küsimus, millele peab edasi liikumiseks vastama. Raja läbimiseks pole ajalist piirangut ning seda saab teha viiel päeval, 5. – 9. mail. Poolelioleva teekonna võib rakenduses vahepeal pausile panna ning tulla selle juurde tagasi sobival ajal, kas või järgmisel päeval. Osalejate vahel loositakse välja hulgaliselt auhindu.

Lisaks on 9. mail kell 17 Haapsalu raamatukokku külla kutsutud ajakirjanik ja poliitik Hannes Rumm, kes räägib Euroopa Liidust ja Ukrainast. Täpsemalt tuleb juttu ka sellest, kuidas Euroopa Liit Ukrainat abistab ning Ukraina Euroopa Liidu liikmeks pürgimisest.

Erinevate tegevustega tähistab Euroopa päeva ka Haapsalu põhikool.


25. augustil toimus Haapsalus haridustöötajate ohutusõppus Läänemaa ÄKK. Õppuse peamine eesmärk on haridustöötajatele teadmiste ja oskuste andmine, kuidas keerulistes situatsioonides käituda, et kahjud oleksid olematud või võimalikult väikesed.

Õppusele olid oodatud osalema kõik Läänemaa koolid ning suurem osa koolidest ka osales: Haapsalu Põhikool, Martna Põhikool, Oru Kool, Ridala Põhikool, Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Vormsi Kool, Kullamaa Keskkool, Palivere Põhikool, Haapsalu Linna Algkool.

Lisaks oli oma meeskonna välja pannud Tarekese lasteaed ja Haapsalu noortekeskuste meeskond.
 
Õppus koosnes 12 eri praktilise sisuga töötoast ning kõik õpetajad pidid läbi käima kõik 12 töötuba. Iga töötuba kestis 15 minutit, mille käigus tutvustati olukorda, õpetajad pidid reageerima ning lõpuks anti ka tagasiside, mida oleks võinud teha teisiti või millele oleks veel pidanud mõtlema. Et olukorrad oleks võimalikult realistlikud, olid õppusele kaasatud näitlejateks ka lapsed.
 
Nii mängiti näiteks läbi bussiõnnetus. Sealjuures, mida vähem olid õpetajad eri ohtudele enne bussisõitu mõelnud, seda hullem õnnetus oli. Nii on ka päris elus – enne auto- või bussisõitu saab ära teha nii mõndagi, et õnnetuse korral oleks kahjud väiksemad.
 
Visuaalsete märkide riskikäitumise tuvastamise töötoas oli paljude õpetajate jaoks üllatuseks, et osa sümboleid on Eestis keelatud ning kuidas üldse talitada, kui õpilane ilmub kooli keelatud sümboolikaga.
 
Ühes töötoas mängiti realistlikult läbi õnnetus tööõpetuse klassis. Valjude masinahelide saatel tuli anda esmaabi, tuvastada ohte jms. Jällegi hoopis teistsugune situatsioon kui meie tavapärane esmaabi koolitus, kus kõik rahulikult omas tempos rahus ja vaikuses saavad kaaskoolituja kätt kinni siduda.
 
Õpetajatele ilmselt üks hirmsamaid töötube oli äkkrünnaku töötuba, kus koridorist kuuldi püssilaske ning õpetajad pidid sellele reageerima. Olukord, kuhu mitte keegi meist ei taha sattuda, ent kui selline olukord praktilisel viisil läbi teha, oskab ohuolukorras rohkematele asjadele mõelda.
 
Õpetajatel tuli ka sekkuda õpilaste konflikti garderoobis, mille käigus selgus, et olukord võib olla ohtlikum kui esmapilgul võis arvata. Sellest töötoast tõid paljud õpetajad õppimiskohana välja, et neil polnud aimugi, mis õigused neil on ning et nad said teada, mida nad õpetajatena kõike teha tohivad.
 
Lisaks oli vaja lapsed kooliruumist evakueerida. Tavapärasest evakuatsiooniõppusest erines see töötuba selle poolest, et igale lapsele oli antud ülesanne, kuidas paanikas käituda. Ei olnud niiviisi, et kõik võtsid paaridesse ja kenasti käsikäes sammusid majast välja, nii nagu tavapärastel evakuatsiooniharjutustel koolis.
 
Merest tuli kätte saada uppuja, ent päästerõngast ei olnud käepärast. Teadupärast ennast ei tohi kinni haaramiseks pakkuda, kuna niiviisi on ühe asemel tõenäoliselt kaks uppujat. Seega pidid õpetajad käepäraste vahenditega leidma mooduse, kuidas uppuja päästa.
 
Lisaks pidi tegelema alajahtunud lapsega. Alajahtumisega tegelemisest on tavapärastel esmaabikursustel teenimatult vähe räägitud. Siin tõid õpetajad välja, et said väga palju uut infot.
 
Et sõnumid peavad olema lihtsad ja selged, sai arusaadavaks meeskonnatöö töötoas. Õpetajad tõid välja, et tegu oli väga hea näitliku ülesandega, kuidas erinevate inimeste selgitused võivad osutuda sõnumi vastuvõtjale keeruliseks.
 
Veebikiusamise töötoas said õpetajad selgemaks, mida silmas pidada ning kuidas veebikiusamise problemaatikaga tegeleda, kui klassis peaks sellist tendentsi esinema.
 
Valeinfo töötoas käsitleti vandenõuteooriaid ning eri liike valeinfot ning selle ohtlikkust ning arutati läbi, kuidas õpetaja peaks eri olukordades reageerima.
 
Lisaks oli õpetajatel võimalus sõita elektritõukerattaga ning sai üle korratud ka kiivri õige kasutus.
 

Õppust rahastas Europe Direct Läänemaa, õppusele andsid suure panuse Haapsalu politseijaoskond, Kaitseliidu Lääne malev ja Naiskodukaitse Lääne Ringkond, Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm, Päästeamet, Transpordiamet.

VAATA PILDIGALERIID SIIT.

9. mai on Euroopa päev. Tähistame Haapsalus Euroopa päeva orienteerumismänguga. Sellel aastal uhiuued ja põnevad rajad! Meil on teile välja pakkuda kaks rada – üks täiskasvanutele ja teine lastele.

Rajale minekuks vajuta mobiiltelefonis lingile: https://navicup.com/qrcode/2394/stat-redirect/ laadi alla Navicup mobiilirakendus ning sisene mängu. Seejärel tuleb teha valik, kas läbima minnakse laste või täiskasvanute rada ning ekraanil avaneb orienteerumispunktidega tähistatud linna kaart.

Jõudes kontrollpunkti, avaneb ekraanil valikvastustega küsimus, millele peab edasi liikumiseks vastama. Pole oluline, kas vastus on õige või vale, eesmärk on kontrollpunktid läbida ning teekonda jätkata.

Raja läbimiseks pole ajalist piirangut ning seda saab teha kolmel päeval, 7.–9. mail. Valge daami elustiili harrastajad võivad raja läbida kas või öösel! Poolelioleva teekonna võib rakenduses vahepeal pausile panna ning tulla selle juurde tagasi sobival ajal, kas või järgmisel päeval.

Kõik lasterajal osalenud lapsed saavad endale Haapsalu ujula priipääsme, kõikide täiskasvanud inimestele mõeldud raja läbinud osalejate vahel lähevad välja loosimisele tervelt 50 tormikindlat helkurvihmavarju! Rada võib läbida nii mitmel päeval ja nii mitmel korral kui süda kutsub, ent ette on nähtud üks ujula priipääse ühe raja läbinud lapse kohta. Pääsmete jagamisel lähevad arvesse lapsed kuni vanuses 18. eluaastat. Ujula pääset saab kasutada mai lõpuni. Pääset ei vahetata rahaks ning selle omanikku ei saa vahetada – ujulasse saab nimekirja alusel. Nimekiri koostatakse lastest, kes on rakenduse telefonisse laadinud ning raja läbinud. Kutse ujulasse tulekuks saadetakse ka osaleja e-mailile, millega end mängule registreeriti. Nimekiri toimetatakse ujulasse 11. mail, ehk pileteid saab kasutada 11. maist kuu lõpuni.

Mängu saab mängida kahes keeles – eesti ja ukraina keeles!

Orienteerumismängu küsimused on koostanud Hannes Rumm.

1. detsembril toimus Läänemaa noorte õppereis Euroopa Elamuskeskusesse. Osaleti meediapädevust tõstvas teematunnis “Libastudes libauudistele” ning matkemängus, kus sai praktiliselt läbi proovida, kuidas ELis otsuseid langetatakse. Päev oli tihedalt õppimist täis, aga noored hindasid õppereisi oodatust palju põnevamaks. Loe rohkem siit .

Juhtimaks tähelepanu sellele, et ühekordseid kohvitopse ei peaks kasutama, valmistasime video:

VIDEO

Näitleja: Maarja Pikkmets, video: Eduard Laur.

 
20. oktoobril toimus Zoomi veebikeskkonnas infotund, kus Erasmuse programmist osa võtnud haridustöötajad Piret Tislar, Indrek Pajur ning Kadri Jürgenson jagasid Läänemaa õpetajatele oma kogemusi. Lisaks tutvustas Europe Direct Läänemaa juhataja Ege Tatarmäe haridustöötajatele Europe Directi võimalusi ja kutsus neid keskusesse külla euroopateemaliste materjalidega tutvuma. Läänemaa Erasmuse programmi koordinaator Kaja Rüütel tutvustas Erasmuse taotlemise võimalusi.

22. septembril oli rahvusvaheline autovaba päev. Europe Direct Läänemaa kutsus ülesse võimalusel sel päeval (aga ka igapäevaselt) auto koju jätta ja liikuda palju rohkem jalgsi või rattaga. Eriti juhul, kui vahemaad on väga väikesed. Europe Direct Läänemaa korraldas rahvusvahelise autovaba päeva puhul Läänemaa tervist edendavates lasteaedades kampaania, millega kutsus ülesse rohkem ilma mootori abita liikuma. Lapsevanematele  edastati üleskutse tuua lapsed võimalusel lasteaeda ilma autota ning lapsi ootas lasteaias tore üllatus, milleks olid kas vildikad, pliiatsid või plastiliin. Haapsalu on väike armas linn ning kõrvaltänava poodi või muid lühikesi käike on palju keskkonnasõbralikum ja tervislikum väisata jalgsi. Nii jääb rohkem aega ka kaunist sügisrüüs loodust imetleda.

10. mail kell 12.00–14.15 toimub väga huvitav veebiseminar „Mida on Euroopal koroonakriisist õppida?“. Oled oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!
Seminariga avatakse Euroopa tuleviku konverentsi arutelu Eestis.
 
 
Seminari kava:
12.00–12.45 Mida on Euroopal kriisist õppida?
Kaja Kallas, Eesti Vabariigi peaminister
Kadri Simson, Euroopa Komisjoni energeetikavolinik
 
 
12.45–13.30 Kuidas on Euroopa kriisilahendustega rahul Eesti inimesed? Mida oodatakse edaspidi?
Eurobaromeetri Eesti raportit tutvustab Aivar Voog (Kantar-Emor), uuringule annavad tagasisidet Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser ja Riigikogu liige Urmas Reinsalu.
 
 
13.30–14.15 Kuidas näevad Euroopa tulevikku inimesed üle Eesti?
Kohalikud ettevõtjad, poliitikud ja ajakirjanikud jagavad Euroopa teabekeskuste juhtimisel oma mõtteid sellest, kuidas EL on kriisis hakkama saanud ja mida tulevikus saaks paremini teha.
 
 
Haapsalust on konverentsil osalemas linnapea URMAS SUKLES ja SA Läänemaa juhataja ANU KIKAS.
Arutelu juhib ajakirjanik Johannes Tralla.
 
 
Veebiseminaril osalemiseks registreeri hiljemalt 6. maiks SIIN.
 
 
Lingi veebiseminariga liitumiseks saadame kõikidele registreerunud osalistele vahetult enne ürituse toimumist.
 
 
Loe rohkem SIIT.
————————————————————————————————————————————————————————————-
Traditsiooniliselt tähistasime 9. mail Euroopa päeva. Euroopa päeva puhul toimus Haapsalus orienteerumismäng „Minu Euroopa”. Ühtlasi pakkus  Haapsalu Kodaniketorni-esisel platsil silmailu selleks puhuks spetsiaalselt sinna paigaldatud lillevaip.
Haapsalus käis Euroopa päeva tähistamas Taani suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard. Loe rohkem Lääne Elu artiklist “Taani suursaadik tuli Haapsallu orienteeruma”.

Algab suur auhinnajaht!

Et praegusel keerulisel ajal koju konutama ei jääks, ega seal kurbi mõtteid mõlgutama ei hakkaks, kutsub Europe Direct Läänemaa koostöös Läänela Spordiliiduga inimesi ülesse osalema liikumissarjas „Liigu oma tervise heaks“.

Ürituse kestab 20. märtsist 20. aprillini ning liikumiseks on mitmeid võimalusi – saab kas kõndida, joosta, sõita rattaga või teha kepikõndi. Et liikumine kulgeks põnevamalt, on osalejatel ülesanne püüada liikumise käigus pildile võimalikult palju Lääne maakonnas Euroopa Liidu toetust saanud objekte.

Osalemiseks tee järgmist:
1. Registreeri ennast SIIN
2. Rajal tee selfi objektist ja võimalusel ka nutirakenduse logi-väljavõtted käidud teekonnast
3. Saada oma pildid ja läbitud teekonnad e-postile spordiliit@laanesport.ee või Facebooki sündmuse lehele. Hea oleks kui suudad pildi kõrvale panna objekti(de) nime ja kirjeldada ka oma kokkupuuteid selle kohaga. Pole keelatud lemmikkohta külastada ka mitu korda ning seejuures kirjeldada erinevaid meenutusi ?

Kõikide osalejate vahel loositakse välja hulgaliselt auhindu 26. aprillil. Peaauhinna (300 euro väärtuses Euronicsi kinkekaardi) saab enim Euroopa Liidu toetust saanud objekte leidnud osaleja. 100-eurose Sportlandi kinkekaardi saavad nii enim jalgsi liikunud osaleja kui ka enim rattaga liikunud osaleja. Peaauhindade loosikasti pääsevad nimed, kes on saatnud oma logiväljavõtted käidud või sõidetud teekondadest. Lisaks on loosikastis veel hulganisti väiksemaid auhindu.

Osalejad võivad panna FB sündmuse lehele ka otsevideosid ja kauneid pilte, kajastamaks oma emotsioone rajal ning motiveerivad seeläbi oma sõpru ja tuttavaid sarjast osa saama.

Jälgige rajal kõiki COVID-19 puhanguga kehtestatud reegleid (2+2 jm)

Osalemine on kõigile tasuta.

Lisainfo ja küsimused: Ülle Lass, 5171746, spordiliit@laanesport.ee

Europe Direct Läänemaa pani oma õla alla ja saatis veebi vahendusel Läänemaa koolidesse põnevalt kõnelema Euroopa teemadel ja ühtlasi teemal “Mobiiltelefon ja eraelu” tuntud vandeadvokaadi ja Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsendi Carri Ginteri.

18. novembril oli Haapsalu Tarekese lasteaias traditsiooniline Rahvuste päev, millest oli hea meel osa võtta ka Europe Direct Läänemaal. Üritusel esindas iga lasteaiarühm ühte riiki. Osalemise kaudu tutvusid lapsed ja nende vanemad teiste rahvuste traditsioonide, kultuuri ja väärtustega. Ürituse tarbeks valmisid spetsiaalsed kostüümid ja õpiti selgeks uued laulud ja tantsud. Sel aastal valiti riikideks India, Ameerika Ühendriigid, Holland, Šotimaa, Argentiina ja Norra. Juhtkond kehastas Gröönimaa inuitte.  Europe Direct Läänemaa koordinaator Ege Tatarmäe jagas lastele toredaid lastepäraseid loomakujulisi helkureid ning lapsevanematele jagamiseks läksid Europe Direct Läänemaa tegemisi tutvustavad infovoldikud. Loe rohkem portaalist Läänlane või Lääne Elust.

Europe Direct Läänemaa osaleb Haapsalu raamatukogu raamatukogupäevadel. 27. oktoobrist 31. oktoobrini leiad raamatukogust Europe Direct Läänemaa infolaua, kus on võimalik tutvuda teavikutega, mida meie infokeskuses leidub. Lisaks on võimalus tutvuda Horvaatia ja Saksamaa kirjanduse näitusega, sest need kaks riiki on 2020. aastal eesistujariigid ja seetõttu on põhjust vastavate maade kirjandust lähemalt uurida. 28. oktoobril leiate meid ka Haapsalu raamatukoguhoidjate ja -sõprade tänuüritusel, kus esinevad Kai Aareleid, Juhan Hepner, Joonas Hellerma.

Europe Direct Läänemaa korraldusel toimusid 5. septembril huvisõidurongiga Peetrike kolm Euroopa-eri sõitu (kell 12, 13 ja 14), kus Jüri Kuuskemaa kõneles Peetrikesel Euroopaga seotud ajalooliselt põnevatest faktidest ja kohtadest Haapsalus. Osalemine oli kõigile TASUTA.

 

 

13. novembril tegi Erkki Kubber Sihtasutus Läänemaa seminariruumis ettevõtlusalase koolituse õpetajatele ning 21. novembril toimus Noarootsis Pürksi mõisas Kaire Valge noori ettevõtlikkusele innustav koolitus. Selle tulemusel hakkas Kaire ka õpilasfirmade mentoriks. Oma tegevusi käis tutvustamas ka EDIC Läänemaa.

10. juunil toimus Läänemaa mittetulundusühingutele õppereis Lahemaale, kus tutvuti Euroopa Liidu vahenditest toetatud objektidega.

17. mail toimus Läänemaa ettevõtlikele noortele õppereis Tallinnasse, kus noori tutvustati Euroopa Liidu temaatikaga, tehti viktoriin ja lahendati ristsõnu. Lisaks osalesid noored Taltech Mectory eri töötubades. Valikus olid sellised arendavad töötaod nagu „Mobiilimängu loomise App”, „Loo oma 3D maailm, kasutades programmi SketchUp” ja „Moepusle”. Lisaks said noored võimaluse end lahti mõistatada eri põgenemistubadest nii Cluastrophobias kui ka Exit Roomis.

Euroopa päeva raames toimus Haapsalu turul (Jüriöö 7) ja selle lähiümbruses 4. mail kell 10–14 Haapsalu Euroopa päeva festival.

Festivalil toimus kohalike toodete turg ning õpilas- ja minifirmade laat. Turu ees olevas parklas oli suur telk koos esinejate jameelelahutusprogrammiga ning olemas oli ka lasteala.

Euroopa Parlamendi saadikukandidaadid astusid üles saate “Reis ümber Eesti” formaadis. Kõik, alates kujundusest kuni sisu ja muusikalise meelelahutuseni, oli sama, mis ekraanilt tuttavas ERRi saates. Ürituse päevajuht oli legendaarne ja armastatud Ivo Linna. Muusikalised vahepalad esitas ansambel Supernoova, laulmas kuulis Ivo Linnat ja Antti Kammistet.

Üritus oli kõigile TASUTA!

Euroopa päeva üritusi korraldab Euroopa Komisjoni esindus koostöös Europe Directi teabekeskuste, Riigi Tugiteenuste Keskuse, Euroopa Parlamendi büroo, ELi liikmesriikide saatkondade ja paljude teiste partneritega. Vaata ürituse pildigaleriid.

 

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Ege Tatarmäe