Läänemaa "Kaunis kodu" konkurss

Ootame kandidaate 2023. aasta Läänemaa konkursile "Kaunis kodu"!

Kutsume märkama ja tunnustama ilu, mida inimesed enda ümber loovad — taaskord toimub Läänemaa “Kaunis kodu” konkurss, mille raames valitakse välja maakonna kaunimad kodud ja ilusaimad objektid erikategooriates. Kandidaate võtame vastu 2. maist kuni 11. juunini!

Konkursil osalejatele seast valitakse maakondliku komisjoni poolt välja parimad, kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele “Eesti kaunis kodu”, mille patroon on Eesti Vabariigi President.

Konkursile on oodatud kaunid kodud üle kogu Läänemaa, mis võivad olla nii maakodud, talumajapidamised kui ka eramud.

Lisaks saab esitada kandidaate (võib esitada ka mitu) erikategooriates:

  • kortermaja;
  • tervisespordirajatis;
  • tööstusmaastik,
  • tootmishoone ja -territoorium;
  • muinsuskaitseobjekt.

Kandidaadi esitmiseks konkursile tuleb meiliaadressile info@laanemaa.ee märksõnaga “Kaunis kodu” saata järgmised andmed:

aadress, kodu 2-3-lauseline kirjeldus, omaniku nimi, elukoht, kontakttelefon. Lisada palume vähemalt kolm fotot.

Kandidaadi esitamisel veendu, et kauni kodu omanik on mõttest samuti elevil, ning valmis selleks, et tema suurt tööd tunnustatakse ja ilupilte jagatakse ajakirjanduses ning meedias. Konkursile esitatud kodusid külastab maakondlik komisjon, tehakse professionaalsed fotod ja seejärel valitakse kandidaatide seast parimad.

Konkursi läbiviijaks on Sihtasutus Läänemaa.

2022. aastal leidsid tunnustamist need kaunid kodud:

LILLE TALU, Linnamäe

LOIGU TALU, Kirimäe

KOOLI 10, Panga küla

KASE 6, Haapsalu

TAMMEORU, Kärbla küla